De visuele leerstijl is de manier van denken, die voortkomt uit een dominante rechter hersenhelft. Bij deze manier van denken, maak je geen gebruik van taal, maar van beelden en gevoel. De term beelddenken doet eigenlijk tekort aan de leerstijl van deze kinderen/volwassenen, omdat de gevoelskant ook zeer sterk ontwikkeld en bepalend is in hoe zij de wereld beleven en in hoe zij leren. Liever spreken we van rechtsgeoriënteerdheid of visuele leerstijl.

Vanaf de geboorte tot aan het 3e/4e levensjaar denkt ieder mens in beelden. Immers; je ziet/ervaart de wereld in beelden; je leest op die manier lichaamstaal. Zo verkennen baby’s de ruimte om zich heen, door te bewegen met armen en benen. Met klanken (kraaien,huilen) maakt het kind de omgeving duidelijk dat het blij is, iets wil, verdrietig of moe is. Alles in hun leven is gericht op het direct vervullen van een behoefte, wat we ook wel het primaire denkproces noemen.

Vervolgens leert een kind praten. Taal gaat een steeds grotere rol spelen het kind gaat de wereld beredeneren en de linker hersenhelft wordt actiever. Rond het 3e/4e levensjaar vind er een omslag plaats; het kind gaat steeds meer in woorden denken. Dat noemen we het secundaire denkproces. Het  secundaire denkproces vindt dus plaats in de linker hersenhelft. De grootste groep kinderen maakt deze omslag naar het “taaldenken”.

Een groeiende groep blijft echter voorkeur houden voor de primaire manier van denken. De rechter hersenhelft blijft dominant en de linker hersenhelft kan een achterstand gaan vertonen.

sakol_houten_speelgoed_babywinkel_hetrietje