Verder winkelen

Kenmerken beelddenkers

Kenmerken van een voorkeur voor een visuele leerstijl:

Spreken

 • Struikelen over woorden(denken gaat sneller dan spreken)
 • Praten wordt ondersteund met gebaren.
 • Verhaspelen van woorden.
 • Zeer breedsprakig en langdradig zijn (of juist zeer kort van stof).

Luisteren

 • Lijkt slecht te luisteren.
 • Moeite met het verwerken van auditief (mondeling) aangeboden informatie.
 • Letterlijk opvatten van wat er gezegd wordt.
 • Liever ontdekkend leren, dan luisteren naar de uitleg.

Taalontwikkeling

 • Moeite met het koppelen van woorden aan beelden (beeld komt voor het woord).
 • Problemen met teken-klank koppeling en met klank-tekenkoppeling.
 • Woordvindingsproblemen (die, dinges,dat ergens).
 • Weinig lijn in het verhaal van het kind/jongere/volwassene, (van de hak op de tak).
 • Symptomen van dyslexie.
 • Moeite met technisch lezen.
 • Husselen van woorden (storm-stroom).
 • Spiegelen van letters en cijfers.

Organisatie (in tijd en ruimte)

 • Moeite met klokkijken.
 • Gebrekkig tijdsbesef.
 • Goed in het terugvinden van de weg of plaats (een kinestheet kan zich juist slecht oriënteren).
 • Verwart links en rechts.
 • Moeite met oorzaak- gevolg; alle informatie komt tegelijkertijd binnen.
 • Moeite om zaken op orde te houden.
 • Schakelt langzaam/slecht; tussen twee verschillende taken, maar ook      tussen bijvoorbeeld verschillende soorten sommen.
 • Moeite met automatiseren (tafels, sommen tot 20).

Werkhouding

 • Moeite met het opstarten van werk(- zaamheden).
 • Neiging om snel tevreden te zijn over eigen prestaties.
 • Moeite om de hoeveelheid werk te overzien.
 • Moeite om werk af te maken.
 • Vindingrijk zijn; met verrassende oplossingen komen.
 • Antwoorden snel (intuïtief) weten, maar niet uit kunnen leggen hoe hij     of zij daaraan is gekomen.
 • Moeite om werk te ordenen.
 • Moeite om werk systematisch aan te pakken.
 • Lijkt ongeïnteresseerd.
 • Droomt vaak weg, heeft een levendige fantasie.
 • Weerstand tegen het zelf nakijken van gemaakt werk.

Overige kenmerken

 • Klaagt vaak: “Mijn hoofd zit zo vol”.
 • (overdreven) rechtvaardigheidsgevoel.
 • Lage frustratiedrempel.
 • Eerst visualiseren, dan pas beter begrijpen.
 • Snel vermoeid/overprikkeld.
 • Eerst doen,dan denken
 • Aanschouwen en moeilijk kunnen beslissen
 • Clownesk gedrag of juist teruggetrokken gedrag.
 • Korte spanningsboog (snel afgeleid).
 • Nieuwsgierig.
 • Humor (veel woordgrappen).
 • Wisselend prestatiepatroon.
 • Hoog empathisch vermogen.
 • Doorziet mensen zeer snel.
 • Voelt sferen goed aan.
 • Sociaal bewogen.
 • Talenten op het gebied van : sport, kunst, muziek, techniek enz.
 • Wiebelkont (bewegingsonrust)
 • (fijn)motorisch onhandig
 m

Karakter vergelijking

LINKSGEORIËNTEERDE LEERSTIJL

 • Denkt primair in woorden
 • Is auditief sterk
 • Kan goed met tijd omgaan
 • Leert stapje voor stapje
 • Leert met vallen en opstaan
 • Presteert goed als de moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
 • Is een analytisch denker
 • Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
 • Volgt mondeling instructies goed op
 • Kan goed rekenen
 • Leert klanken makkelijk
 • Kan woorden spellend uitspreken
 • Kan snel en netjes schrijven
 • Is goed georganiseerd
 • Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
 • Blinkt uit in uit het hoofd leren/stampwerk
 • Goed auditief korte termijn geheugen
 • Heeft (soms) herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
 • Leert goed via instructie
 • Leert onafhankelijk van emotionele reacties
 • Voelt zich goed bij één juist antwoord
 • Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
 • Haalt in de regel hoge cijfers
 • Geniet van algebra en scheikunde
 • Leert talen in de klas/les, door onderwijs
 • Is een vroegbloeier
 • Is academisch getalenteerd

RECHTSGEORIËNTEERDE LEERSTIJL

 • Denkt primair in beelden
 • Is visueel sterk
 • Kan goed met ruimte omgaan
 • Leert vanuit overzicht
 • Begrijpt het meteen of (nog) niet
 • Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken
 • Is goed in synthese, samenvoegen en verbanden leggen
 • Werkt vanuit het grote beeld; kan details over het hoofd zien
 • Kan goed kaartlezen
 • Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen
 • Leert hele woorden makkelijk
 • Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen
 • Geeft voorkeur aan toetsenborden om te schrijven
 • Ordent en organiseert op geheel eigen wijze
 • Vindt intuïtief de juiste oplossing
 • Leert het beste door verbanden te zien
 • Goed visueel lange termijngeheugen
 • Leert concepten voor de eeuwigheid; haakt af bij stampwerk en herhalingen
 • Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen
 • Is erg gevoelig voor de houding van de leerkracht
 • Bedenkt bijzondere oplossingen voor problemen
 • Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)
 • Kan erg onregelmatige cijfers halen
 • Geniet van meetkunde en natuurkunde
 • Leert talen op locatie, door onderdompeling
 • Is een laatbloeier
 • Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd