Verder winkelen

Tarieven

Tarieven

Particulieren

– Intakegesprek (1 uur)

€ 95,-

- Basissessies per uur

€ 95,-

– Twee uurs -sessie

€ 190,-

– Oefenmap MNRI

€ 60,-

– gesprek school/leerkracht incl. informatiemap (per uur)

€ 80,-

– telefonisch overleg school/hulpverlener/instantie (per half uur)

€ 45,-

– eind/evaluatiegesprek ouders (1 uur)

€ 95,-

– werkmap visuele leerstijl ouders/kind, inclusief benodigde materialen

€ 75,-

– losse RT- sessies op basis van de visuele leerstijl inclusief werkbladen (45 minuten)

€ 75,-

– Breukensessies inclusief werkbladen en gebruik van het breukenlaboratorium (1 uur per sessie)

€ 80,-

Visuele leerstijl pakket

Bij 5 sessies (groep 3 en 4) Kind in groep 3/4 volgt over het algemeen 5 sessies. Dit is inclusief gesprek met leerkracht en IB-er op school, een volledige werkmap, een schoolmap voor het kind, een evaluatiegesprek met de ouders en een cijferveld, rekendriehoek en klok als extra materiaal.

€ 500,-

Bij 7 sessies (groep 5 en hoger) Dit is inclusief gesprek met leerkracht en IB-er op school, een volledige werkmap, een schoolmap voor het kind, een evaluatiegesprek met de ouders en een cijferveld, rekendriehoek en klok als extra materiaal.

€ 625,-

Pakket op basis van een specifieke hulpvraag;

Variabel

Eventuele losse basissessies (60 minuten per keer)

€ 95,-

Lezingen/studiedagen

Scholen e.a. zorginstanties

Voor scholen e.a. instanties verzorg ik ouderavonden en presentaties/lezingen over reflexintegratie en/of visueel/belevingsgericht leren (beelddenken)

Presentatie ouderavond – Tijdsduur: 2 uur.

Lezing leerkrachten/zorgpartners - Tijdsduur ongeveer 3 uur

Studiedag: dagdeel

Aantal deelnemers: in overleg.

Locatie: op school of in mijn praktijk (tot max. 70 personen)

Omgeving: regio Amersfoort/Nijkerk/Harderwijk en op Terschelling

Opdrachtgever zorgt voor (vergader)ruimte, ik neem zelf beamer, laptop en informatiemappen mee.

Kosten: € 350,- tot € 750,- (afhankelijk van de tijdsduur en aantal deelnemers)