Verder winkelen

MINDedit
Grip op ontwikkeling

Met reflexintegratie terug naar de absolute basis van de menselijke ontwikkeling.

Reflexintegratie

Ontwikkelt, herstelt en versterkt het zenuwstelsel een heel leven lang.

Grip op ontwikkeling
in de breedste zin van het woord

Welkom op de website van MINDedit. Hier vind u meer informatie over reflexintegratie, visueel/belevingsgericht leren (beelddenken) en visuele screening en training (visuele disfuncties).

MINDedit kijkt naar grip op ontwikkeling in de breedste zin van het woord. MINDedit betekent: het brein bewerken. Dit bewerken van het brein gebeurt op een non-invasieve manier via reflexintegratie. Hierbij wordt de menselijke ontwikkeling gevolgd zoals dit evolutionair gezien ontstaan is. Vanuit een neuro- biologische benadering wordt er gekeken naar en gewerkt mèt; motoriek, gedrag en cognitieve mogelijkheden en de ontwikkeling van de vaardigheden op die gebieden.

MINDedit werkt vanuit een holistische visie, dat wil zeggen dat de ontwikkeling van: - neuromotoriek - psychomotoriek - sociaal/emotionele beleving - executieve functies - cognitieve vaardigheden, nauw met elkaar verbonden zijn en overlap met elkaar hebben. Hoe beter de neurologische ontwikkeling de natuurlijk weg volgt, hoe meer vaardigheden we optimaal kunnen ontwikkelen en automatiseren en hoe meer we onze potentie kunnen benutten.

Reflexintegratie

Met reflexintegratie werken we aan het herstel, ontwikkeling en neuromodulatie van het zenuwstelsel m.b.v. lichaamsgerichte oefeningen en technieken. Deze oefeningen volgen de bewegingspatronen van de primaire reflexen, zoals deze verschijnen en ontwikkelen in de zwangerschap, rond bevalling en integreren aan het eind van het tweede levensjaar. Via de oefeningen (van passief, naar actief, naar variaties), ontsleutel je de reflexmatige reacties die in het genetisch materiaal vastligt in een ieder van ons. Hiermee begint het proces van grip op ontwikkeling krijgen in de breedste zin van het woord; op gebied van motoriek, gedrag, psychisch en/of fysiek welbevinden.

Visueel/belevingsgericht leren

Visueel/belevingsgericht leren (beelddenken) is een andere benadering van het schoolse leren. Kinderen die door een niet voltooide neuro-motorische ontwikkeling nog vooral via meerdere zintuigen willen leren en ontdekken, hebben moeite met het bijbenen van het schoolse tempo. De visueel/ belevingsgerichte manier van informatie verwerken die zij nog hanteren, sluit niet aan bij de auditief-volgordelijke manier van informatie verwerken die verwacht wordt. Deze kinderen zijn vaak niet schoolrijp en vallen vaak op als speels, andere manier van denken en handelen, bewegingsonrust en zwakke concentratie.

Als de neuro- motorische ontwikkeling in de voorschoolse periode goed was doorlopen (waarvan de basis bij de integratie van primaire reflexen ligt), had het kind deze leerstijl wel kunnen gebruiken. Beide manieren van informatieverwerking kunnen gebruiken, betekent dat de hersenbalk genoeg gerijpt is om de prikkeloverdracht tussen linker en rechter hersenhelft vlot te laten verlopen.

Auditief- volgordelijk informatie verwerken is vooral een activiteit in de linker hersenhelft en visueel-belevingerichte informatieverwerking is voornamelijk activiteit in de rechterhersenhelft. Het onderzoeken van neuro-motorische ontwikkeling van het kind een eerste vereiste en ondersteuning van de visueel-belevingsgerichte leerstijl is daarna van belang. Door de integratie van de primaire reflexen gaan de verschillende hersengebieden beter samenwerken en de hersenbalk zal de informatie beter doorsturen tussen de beide hersenhelften. Met behulp vanuit de visueel- belevingsgericht leeraanpak, kan het kind met een tussenstap weer aansluiting maken met de lesstof van school.

Visuele screening en training

Visuele screening en training wordt ingezet bij visuele disfuncties. Leesproblemen, snelle vermoeidheid van de ogen, dansende letters of vlekken zien op het papier, zijn indicatoren voor visuele disfunctie. De ogen kunnen door verschillende oorzaken niet goed samenwerken; dit geeft o.a. bovenstaande problemen. Ook kunnen ze een dyslectisch beeld geven of een vermoeden van dyscalculie. Lezen is lastig, fijn,- en grofmotorische vaardigheden een uitdaging.

Tip: Als op één van de pagina's van de site aan het lezen bent, kunt u onder de groene knoppen verdiepende informatie vinden.

Ik wens u veel plezier op deze website !

Laatste blogberichten

hoogbegaafd

Hoogbegaafd kind weer in beweging gebracht met MNRI

20 dec 2021
MNRI resultaat

Dysmatuur, astma en speciaal onderwijs

08 dec 2021

MNRI weer grip op het leven krijgen (voor) en na borstkanker

07 okt 2021
Medisch trauma en ontwikkeling

Craniosynostose en de ervaringen met reflexintegratie

03 aug 2021
Pleegzorgkinderen en MNRI

MNRI en het effect op pleegzorgkinderen

02 mei 2021

STNR; belangrijk bij lezen, zwemmen,focus, overzicht houden en als voorbereiding op kruipen

24 apr 2021

Nog vragen? Bel gerust!

Referenties

Kate, beelddenken
7 jaar

“Het was zo leuk om met Kate naar Edith te gaan. Edith gaf Kate weer zelfvertrouwen en wat genoot Kate daar van.”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate

Ellen, MNRI
45 jaar

“In het voorjaar van 2016 kwam ik bij Edith. Het lukte me niet om grip te krijgen op mijn leven. Nu heb ik de regie weer volledig terug en ben ik begonnen met het schrijven van een boek."”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

moeder over Ruby, MNRI
3 jaar

“"Ruby kon al vrij snel na de eerste sessies weer genieten van de wereld om haar heen en niet meer continu angstig en gesloten is". ”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Ybo, Kernvisiemethode
10 jaar

“De eerste sessie was met beide jongens heel bijzonder! Het contact met Edith verliep meteen prima.”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate

Ellen, MNRI
45 jaar

“In het voorjaar van 2016 kwam ik bij Edith. Het lukte me niet om grip te krijgen op mijn leven. Nu heb ik de regie weer volledig terug en ben ik begonnen met het schrijven van een boek."”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Mieke
28 jaar, ziekte van Lyme

“MNRI® heeft mijn leven volledig veranderd in positieve zin. Ik heb veel meer energie, en daarnaast voel en geef ik mijn grenzen veel beter aan.”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate

Paul
65 jaar, slaapapnoe en reumatische artritis

“"Van 25 apnoes per nacht, ging ik terug naar 7 apnoes. Daarnaast is door MNRI® mijn medicatie voor reuma volledig afgebouwd."”
star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate
star_rate star_rate star_rate star_rate