Verder winkelen

Voor wie?

Voor wie zijn de diensten bij MINDedit bedoeld ?

De dienstverlening van MINDedit is gericht op gezondheid, onderwijs en algeheel welbevinden. Hieronder kunt u lezen voor wie welke dienst geschikt is.

@ Reflexintegratie:

Is voor iedere leeftijd geschikt. Dus van pasgeborene tot senior kan er gewerkt worden aan het herstellen en versterken van het zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel verbindt niet alleen de verschillende breingebieden met elkaar, maar ook het brein met de verschillende organen en orgaanstelsels. Ook het immuunsysteem werkt onder invloed van een sterker ontwikkelt zenuwstelsel veel efficiënter. Hierdoor gaat het zelfherstellend vermogen van het lichaam aangesproken worden, waardoor er zeer regelmatig veranderingen zichtbaar worden die niet meer voor mogelijk werden gehouden. Energietoename, meer focus, verbeterde leerresultaten, afbouwen van medicatie, verhoogde stressbestendigheid en vermindering van psychische en fysieke klachten en verbetering van het algemene welbevinden: het zijn voorbeelden van de veranderingen die in het menselijk lichaam optreden onder invloed van reflexintegratie. Hoe jonger de cliënt bij de start met reflexintegratie is, hoe eerder de primaire reflexen ontsleutelt worden en hun ontwikkeling kunnen gaan doorlopen.

- Pasgeborenen/prematuren: als de bevalling niet natuurlijk is verlopen (te vroeg/laat, ingeleid, keizersnede, vacuümpomp of stuitligging), maar ook als de start direct na de bevalling voor de baby erg moeilijk is verlopen/ de baby erg onrustig is, is het verstandig om de baby op het al dan niet juist functioneren te laten controleren. Het integreren van de primaire reflexen op deze leeftijd is vaak met één of een paar sessies bekeken en af te ronden.

- Baby: als de motorische mijlpalen (grijpen, rollen, tijgeren, kruipen, zitten staan en lopen) niet op de juiste tijdstippen behaald worden, is dit een signaal dat de ontwikkeling van de primaire reflexen niet goed verloopt. Deze reflexen moeten het kind faciliteren om de mijlpalen te oefenen en te gaan behalen. Het is geen kwestie van luiheid als een kind zittend naar speelgoed wijst en er niet naartoe gaat. En het is geen signaal van hoogbegaafdheid als een baby het kruipen overslaat of maar kort beoefent. De ontwikkeling en integratie van de reflexen zijn van essentieel belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de verbindingen in het brein. De reflexen geven bij een juiste ontwikkeling de vrijheid om die bewegingen te gaan maken.

- Dreumes en Peuter: Naast het tijdig bereiken van de motorische mijlpalen is de volgende stap dat de sociaal- emotionele ontwikkeling goed op gang komt. Hechting aan je ouders./verzorgers zorgt voor veiligheid ervaren in je eigen lichaam. De basis voor deze veiligheid ervaren ontstaat al in de zwangerschap en het eerste half uur na de bevalling. Het (fysieke) contact met moeder en vader is zeer belangrijk voor de hechting. Hechting zorgt voor een basaal gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en daarnaast vertrouwen in anderen. Rond je tweede verjaardag maakt het kind zich voor het eerst "los" van de ouders. De peuterpuberteit is daar. Dit is een normaal proces. Als deze fase er niet is (kind is te gemakkelijk/te lief), of als het kind in extreme mate in de buurt van ouder(s) wil blijven, angstig of oplettend is; zijn dit indicatoren voor de aanwezigheid van nog niet- geïntegreerde reflexen. Verder: spraak/taalontwikkeling, zindelijkheid, kauwen/slikken/zuigen welke niet goed verloopt.

- Kleuter: Denk aan reflexintegratie bij kinderen die nog niet zindelijk zijn, bewegingsonrust hebben, moeite hebben met deelname aan klasactiviteiten, moeite met afscheid nemen, als de leerkracht een vermoeden heeft van een diagnose of zorgen uitspreekt over de ontwikkeling van het kind. Kleuters die niet klaar zijn voor groep 3 of moeite hebben met fijn- motorische taken.

- Basisschoolkind vanaf groep 3: Zie kleuters, leer/focusproblemen, weerstand om naar school te gaan, zwakke (schrijf)motoriek, moeite met het opvolgen van instructies, moeite met automatiseren, (vermoeden van) diagnose, hoogbegaafdheid, pesten/gepest worden, enz.

- Pubers/adolescenten/jongeren: Identiteitsproblematiek, burn-outklachten, fysieke/psychische uitdagingen, leerproblemen, PTSS (vroegkinderlijk/ medisch trauma), enz.

- Volwassenen: houdingsproblemen/ fysieke beperkingen, angsten, continentieproblemen, zwangerschapsklachten, blaasontstekingen, depressie, PTSS en trauma, sportblessures, chronische vermoeidheid, diagnoses, enz.

- Senioren: Zie volwassenen, incontinentie, blaasproblemen, slaapproblemen, Apneu, TIA, hersenbloeding, functieverlies gewrichten, evenwichtsstoornissen, energieverlies, chronische pijn enz.

@Visueel/belevingsgericht leren:

Voor basisschool en middelbare school- leerlingen.

@Visuele screening en training:

Voor basisschoolleerlingen, jongeren, volwassenen en senioren.

@Lezingen reflexintegratie en/of visueel belevingsgericht leren

Voor zorgpartners, leerkrachten etc. in het onderwijs, (huis)artsen, consultatiebureaus, verloskundigen, andere partners in fysieke en psychische gezondheids,- en jeugdzorg. Informeer naar de mogelijkheden.