Verder winkelen

Werkwijze

overzicht van een traject

- Contact

Contact kan opgenomen worden via het contactformulier op deze website, email of telefonisch. Aan de hand van de vragen en verstrekte informatie beiderzijds kan besloten worden een afspraak te maken voor een intakegesprek. U krijgt een uitgebreide vragenlijst toegestuurd die als uitgangspunt voor het intakegesprek kan gelden.

- Intakegesprek

Het intakegesprek duurt één uur en vindt plaats in de praktijk. In het geval van een traject voor een kind, gaat mijn voorkeur uit naar een gesprek met beide ouders, verzorgers. Dit is belangrijk omdat de uitleg dan door beiden gehoord is en vragen beantwoord kunnen worden. Op die manier staan de neuzen voor aanvang van het traject dezelfde kant op. In het geval van een volwassene, kan het gesprek individueel, dan wel met partner of begeleider plaatsvinden. Tijdens de intake ontvangt u een informatiemap met achtergrondinformatie over de diensten bij MINDedit.

Naast deze informatiemap zullen we de oorzaak van de problematiek bespreken en zal ik de uitleg van het traject toespitsen op de dienst die daarbij aansluit. In de meeste gevallen zal dit een traject reflexintegratie betreffen, omdat dit terug gaat naar de absolute basis van de menselijke ontwikkeling. Kinderen kunnen een voorkeur voor visueel/belevingsgericht informatie verwerken houden na hun 5e levensjaar, omdat primaire reflexen niet goed geïntegreerd zijn. Daardoor zijn de neurologische verbindingen in de diverse breingebieden niet sterk genoeg ontwikkeld. Deze onrijpheid zorgt ervoor dat we compensaties gaan/moeten inzetten om onze doelen toch te bereiken. Deze compensaties kosten ons veel meer energie en meer inefficiëntie. Hoe beter de reflexen integreren, hoe vlotter de prikkelverwerking naar en in het brein verloopt en daarnaast de juiste handeling vlotter georganiseerd wordt. Eerst het (neurologische) fundament sterk maken is een belangrijke voorwaarde voor leren, samenwerking van de ogen, controle van gedrag en organisatie van onze taken.

Een intakegesprek waarin de uitleg over reflexintegratie gaat omvat het volgende:

- Uitleg over het ontstaan en de basale ontwikkeling en nut van de reflexen in de zwangerschap.

- De functie, ontwikkeling van primaire reflexen gedurende de bevalling en de eerste twee levensjaren. - Het belang van de primaire reflexen voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de breinfuncties.

- Het belang van de integratie van primaire reflexen voor de start van het derde levensjaar.

- Kenmerken van nog niet goed geïntegreerde reflexen op motoriek, gedrag en cognitie. Verder geef ik uitleg over wat men kan verwachten tijdens een traject.

- Traject Reflexintegratie

Ongeveer één keer in de vier á vijf weken vindt er een sessie reflexintegratie plaats. De eerste sessie zal in het geval van een kind beginnen met een kort gesprekje. Mijn observatie begint echter al bij de deur; het lichaam verraad de aanwezigheid van reflexen al in houding, gedragingen, motoriek enz. Ik doe hier verder nog niets mee; ik stel het alleen vast. Waar mogelijk zal ik het kind beknopt en a.d.h.v. een helder boekje, een uitleg geven over datgene wat we gaan doen en waar het goed voor is. Daarna gaan we een start maken met de oefeningen op de behandeltafel. De meegekomen ouder/verzorger ontvangt een map met daarin de oefeningen voor de eerste weken. Met een oefenschema en een richtlijn voor de frequentie van het herhalen van de oefeningen. De oefeningen worden voorgedaan bij het kind wat plaats heeft genomen op de tafel. Als er niet op de tafel kan worden gewerkt, dan werken we op de plek waar het voor het kind wel veilig is.

In het geval van een volwassene zal de eerste sessie beginnen met een kort gesprek en vaststellen van een eerste doelstelling. Dit wordt gevolgd door een lichaamsgerichte behandeling op de tafel. In het geval van een meegekomen partner, kunnen er oefeningen worden uitgelegd en meegegeven, zodat er in de thuissituatie ook aan de integratie van de reflexen kan worden gewerkt. Een andere manier van integratie (zonder tussenkomst van een partner) wordt bewerkstelligd door het meegeven van een specifieke serie oefeningen die de reflexintegratie ondersteund. Daarnaast is er een speciaal ontwikkelde serie oefeningen waarvan een link doorgestuurd kan worden, waarmee de cliënt aan de slag kan.

Onder invloed van de oefeningen zullen er nieuwe verbindingen in het brein aangelegd worden en/of oude verbindingen worden versterkt. Dit betekent dat de perceptie van de manier waarop we de wereld beleven zal veranderen. Dit zorgt voor, soms direct grote zichtbare veranderingen in motoriek, gedrag en waarneming. Soms zijn het in eerste instantie kleine veranderingen die door de persoon zelf nog niet worden waargenomen. De omgeving bemerkt de veranderingen dan vaak al eerder. Hoe verder in het traject, hoe meer er verandert en hoe stabieler de veranderingen worden, totdat ze geen verandering meer zijn, maar vast onderdeel van het nieuwe functioneren. Reflexintegratie is een proces waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken en er op zeer uiteenlopende gebieden veranderingen zullen optreden.

Een traject duurt, afhankelijk van de ernst van de problematiek gemiddeld een half jaar tot een jaar. Hoe jonger de cliént bij de start is, hoe sneller het lichaam onder invloed van de oefeningen de genetische code ontsleutelt en het integratieproces oppakt. Hoe jonger, hoe sneller het lichaam de nieuwe mogelijkheden kan oppakken en verwerken. Dit betekent echter niet dat reflexintgratie voor oudere mensen niet werkt; integendeel. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje "Voor Wie? "

- Traject Visueel en belevingsgericht leren (kinderen en jongeren)

Als blijkt dat een traject visueel/belevingsgericht leren (beelddenken)het beste aansluit; dan hangt het van de hulpvraag en leeftijd af,hoe het traject eruit gaat zien. Dit is maatwerk en zou ook nog in combinatie met reflexintegratie kunnen plaatsvinden. Dit kunnen we op ieder moment bespreken en aanpassen. Voor kinderen van de onderbouw basisschool, werken we met ongeveer drie à vier sessies. Bovenbouw en hoger vanaf 5 tot 8 sessies. Eventueel aan te vullen met Breukensessies, Metriek Stelsel en/of taal in blokjes. Bij gebruik van deze methoden wordt er altijd uitgegaan van de voorkeursmanier van informatieverwerken van deze kinderen. Er wordt een vertaalslag gemaakt tussen de visueel-belevingsgerichte manier van leren en de auditief-volgordelijke manier van leren (zoals vooral wordt ingezet in het onderwijs.

- Traject Visuele screening en training

Net als bij visueel- belevingsgericht leren bekijken we eerst goed waar de oorzaak van de problematiek ligt. In negen van de tien gevallen is bij visuele disfunctie (waarbij de oogsamenwerking niet goed is), sprake van niet goed geïntegreerde primaire reflexen.  Als eerste wordt via een aantal tests bekeken hoe de oogsamenwerking is. Vanuit de reflexintegratie kijk ik hoe de lichaamsorganisatie is. Daarna wordt een behandelplan opgesteld, al dan niet in combinatie met reflexintegratie. Vooral vanuit de modules Visual and Auditory en Oral & Facial reflexintegratie kan ik het neurologische proces van de oogsamenwerking ondersteunen.