Verder winkelen

Craniosynostose; dichtgegroeide schedelnaden en het effect op de integratie van de primaire reflexen

Vroegtijdig dichtgegroeide schedelnaden hebben effect op het geboorteproces en de ontwikkeling en integratie van de primaire reflexen. Hierdoor wordt het tijdig behalen van (motorische) mijlpalen een uitdaging, wat weer verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling op motorisch, sociaal- emotioneel en/of cognitief vlak. Lees hieronder de referentie van ouders, die ervaring hebben met hun zoontje die als sterrenkijker geboren werd, craniosynostose bleek te hebben en twee maal geopereerd is. MNRI werd ingezet om de motorische mijlpalen te behalen en om de negatieve effecten van de ingrijpende operaties zoveel mogelijk te beperken.

3 aug 2021

Een mooie referentie van ouders ontvangen met een baby van nu 1 jaar oud. Deze baby werd als sterrenkijker geboren en bleek vrij snel na de geboorte ook nog een craniosynostose te hebben. De schedelnaden hadden zich vroegtijdig gesloten. Dit heeft zeer waarschijnlijk grote invloed gehad op de hoofdpositie ten tijde van de geboorte. Normaliter zijn de schedelnaden een baby open om tijdens de bevalling de juiste hoofdpositie te zoeken om:

1) het ontsluiten van de baarmoedermond te bevorderen

2) tijdens de gang door het geboortekanaal steeds de juiste hoofdpositie te kiezen.

Tijdens de gang door het geboortekanaal, schuiven de schedelbeenderen over elkaar om vlot het geboortekanaal te kunnen passeren. Daarnaast helpen de in de baarmoeder ontwikkelde primaire reflexen, de baby om de juiste lichaamsposities aan te nemen gedurende de verschillende stadia van de bevalling. Het is een nauwkeurig samenspel tussen het moederlichaam en de baby. De baarmoeder faciliteert de uitdrijving en de primaire reflexen positioneren de baby voor een ideaal geboorteproces. Als de schedelnaden dus vervroegd verbeend zijn dan kunnen de reflexen de positie van het hoofd en het lichaam niet meer goed aansturen. Dit leverde een veranderde positie van het hoofd op (sterrenkijker) en mede daardoor een zeer moeizame bevalling.

De normale gang door het geboortekanaal veroorzaakt ook activatie van primaire reflexen die later belangrijk zijn voor o.a. het reguleren van de spierspanning, het reguleren van de draaiing om de lengte-as (het rollen) en het tijgeren en kruipen. Al deze basale bewegingen die veroorzaakt worden door de 24 primaire reflexen, zorgen ervoor dat het Centrale Zenuwstelsel (CZS) zich kan ontwikkelen. De verschillende hersengebieden worden door het CZS met elkaar verbonden en kunnen bij optimale ontwikkeling leiden tot een goed functionerend persoon die zijn of haar maximale potentie kan benutten.

Door Craniosynostose kunnen de primaire reflexen hun optimale ontwikkeling en integratieniveau niet bereiken. Dit betekent dat we veel energie moeten steken in normaal functioneren. Hoe meer reflexen niet optimaal tot ontwikkeling zijn gekomen hoe minder optimaal het CZS zich kan ontwikkelen.

Bij kinderen met craniosynostose of sterrenkijkers (of andere moeizame bevallingen) is het van groot belang om de primaire reflexen al vroegtijdig te laten controleren op hun aanwezigheid en hun ontwikkeling. Hoe eerder de primaire reflexen hun normale ontwikkeling en integratieproces kunnen vervolgen, hoe beter het kind de maximale potentie kan gaan benutten.

Daarnaast is reflexintegratie een belangrijke pijler voor kinderen die al op (zeer) jonge leeftijd te maken krijgen met medisch ingrijpen, veel stress en een voortdurend gevoel van onveiligheid (in hun eigen lichaam) ervaren door ziekenhuisbezoeken en/of opnames. De lichaamsgerichte technieken vanuit de Masgutovamethode zijn gericht op het versterken en herstellen van het zenuwstelsel. De reflexpatronen die bij de verschillende reflexen horen, worden in functie herstelt en ontsleuteld. Hierdoor kan de normale en natuurlijke ontwikkeling op gang komen.

In de referentie van de ouders zijn deze processen duidelijk terug te vinden.

Referentie ouders: Juli 2021

"De bevalling van onze zoon werd ingeleid in verband met een medische indicatie. Tijdens de laatste fase werd duidelijk dat onze zoon een sterrenkijker was, wat de bevalling bemoeilijkte. Na een zware lange bevalling werd onze zoon, inmiddels alweer een jaar geleden, geboren.

Het was een rustige baby, huilde nooit lang, maar desondanks voelden wij wel veel spanning in z'n lijf, hij was extreem sterk, overstrekte zich vaak en ontspande zijn lijfje nooit echt helemaal. Daarnaast had hij last van reflux klachten. In de weken na de geboorte ontdekten wij ook dat onze zoon geboren was met craniosynostose. Een gedeelte van zijn schedelnaden waren vroegtijdig gesloten. Hierdoor moest onze zoon in zijn jonge leven 2 zeer ingrijpende maar noodzakelijke operaties aan zijn schedel ondergaan.Op dat moment (in aanloop naar de eerste operatie toe), hebben wij contact gezocht met de praktijk van Edith.

Onze zoon bleek een scala aan storende primaire reflexen te hebben waardoor hij ook de cruciale ontwikkelingen niet op tijd doorliep. Na slechts één sessie, ontspande onze zoon al zichtbaar in zijn lichaam en de ontwikkeling ging op meerdere gebieden in een stroomversnelling. Onze zoon begon naar voorwerpen te grijpen, te rollen en beginselen van het tijgeren te laten zien. Daarnaast was hij beter in zijn doen en lachte en brabbelde steeds meer en vaker.

In de aanloop naar de operaties toe heeft Edith specifiek gewerkt aan de hechting en het gevoel van veiligheid i.v.m. het niet te voorkomen (medisch) trauma van de ingrijpende operatie. Onze zoon en ook wij zijn hierdoor de operaties vol vertrouwen tegemoet gegaan. Ook het ziekenhuis was onder de indruk van zijn vlotte herstel en ook wij merken geen nadelige effecten van de zware operaties die onze zoon ondergaan heeft. De operaties waren wel ingrijpend, maar hebben geen blijvend negatief effect opgeleverd. De ontwikkeling van de primaire reflexen is conform de leeftijd en de alertheid die onze zoon direct na de operatie liet zien, is snel weer genormaliseerd.

Edith is zeer professioneel in haar werk, gedreven en toch persoonlijk. Wij zijn dankbaar dat Edith op ons pad is gekomen en ons zo goed begeleid heeft.

Wij kunnen Edith en haar praktijk MINDedit aan iedereen aanraden!"