Verder winkelen

MNRI gevolgde modules

Uitleg diverse modules Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie (MNRI)

Met MNRI kunnen we met enkele basismodules al grote verschillen maken in een mensenleven. Als MNRI behandelaar is het mogelijk om op verschillende levels te werken en jezelf door te ontwikkelen. Ik heb ervoor gekozen om voor het hoogste level te gaan en dat is het niveau van   Core Specialist. Op dit moment ben in Core in Training level 4 en hoef ik alleen de eindexamens nog te doen.

Om MNRI Core Specialist te worden, dient er een heel traject te worden gevolgd. Het MNRI- programma is een modulair opleidingssysteem van basis, gevorderde en specialistische modules.   Per module is er een groot deel ingericht voor theorie over ontwikkeling van het zenuwstelsel, opbouw en functie van het brein en diverse reflexen. Het praktijkgedeelte van de module bestaat uit een serie technieken die als doel hebben, de reflexpatronen die in onze genen liggen opgeslagen, te kunnen ontsleutelen. Deze technieken worden tijdens de modules aangeleerd en uitgebreid geoefend met collegae. Hierdoor ervaren wij zelf ook zeer sterk wat de technieken in onze eigen lijven teweegbrengt aan positieve verandering op motorisch, mentaal en gezondheidsgebied. Vooral deze zelf ervaren reacties in het eigen lichaam, is één van de redenen geweest waarom ik zo sterk overtuigd ben van de werking van MNRI.

Hieronder staat per module beschreven op welk ontwikkelingsaspecten de technieken gericht zijn. Ontwikkeling vindt een heel leven lang plaats en dus zijn de technieken op iedere leeftijd en op ieder individu toepasbaar, hoe klein de ingang ook is.

Archetype Movement Integration

De archetypische bewegingen zijn de basis voor het verder kunnen ontwikkelen van de reflexpatronen. Deze archetypische bewegingen zijn zichtbaar in het zich ontwikkelende embryo,dus in de vroegste fase van de zwangerschap. Vanaf de 5e tot de 9e week in utero zijn de 6 archetypische bewegingen herkenbaar en zijn de voorlopers van de bewegingspatronen die bij de 24 primaire reflexen horen. Bijvoorbeeld: het buigen en strekken van het lichaam zijn belangrijke basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van de MORO, de Landau en de Spinale Perez reflex. Deze reflexen en de ontwikkeling en integratie daarvan zijn vervolgens de pijlers voor een stabiele romp, stabiel hoofd, leesvoorwaarden en goed kunnen focussen.

Als de archetypische bewegingen niet goed op gang gekomen zijn (door bijvoorbeeld stress in het moederlichaam in die fase van de zwangerschap), is de basis voor de ontwikkeling van de primaire reflexen ook verstoord. Dit kan een reden zijn waarom de primaire reflexen niet goed willen ontwikkelen en integreren. Met de module archetypes hebben we een serie technieken in onze portefeuille, die dus teruggrijpt naar het vroegste deel van de natuurlijke ontwikkeling.

Breathing Reflexes Restoration and Integration

Technieken die gericht zijn op het verbeteren van de functie van de delen van het lichaam die betrokken zijn bij de ademhaling. Voor optimale in en uitademing is het van groot belang dat er zoveel mogelijk symmetrie is in het lichaam en in het bijzonder in de borstkas. Daarnaast is de juiste positie van hoofd en nek ook essentieel. Door zowel aangeboren als op latere leeftijd ontstane uitdagingen, kan het zijn dat de primaire reflexen een (nog) verstorende rol spelen in het oprichten en stabiliseren van de romp en het hoofd. Reflexen liggen aan de basis van het leren omgaan met de zwaartekracht en het ontwikkelen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel reguleert de spierspaning (aan en ontspannen) en uiteindeli2jk dus ook spierkracht. Als die regulatie van de spierspanning vanuit het brein niet optimaal is, staan bijvoorbeeld de tussenribspieren en/of het diafragma altijd op “aanspannen”. Idealiter leidt inademen tot samentrekken van de tussenribspieren en ontspanning van het diafragma. Bij uitademing precies andersom. Door een moeizame zwangerschap/bevalling, ziekte, een ongeval, enz., zullen primaire reflexen weer bijspringen om ons te helpen overleven. In het geval van een ongeval zal een impact op de nek of borstkas ervoor zorgen dat de tussenribspieren verkrampen/verkorten, om op dat moment jezelf schrap te kunnen zetten. Het brein reguleert de spierspanning niet meer goed, doordat het in de overlevingsstand blijft hangen.  Dit kan tot gevolg hebben dat er deformatie en scheefstand van het lichaam optreedt. De ademhaling kan dan niet meer optimaal verlopen. Dit betekent dat de zuurstofopname en koolstofdioxide (gaswisseling) verstoord is. Dit heeft op de lange duur invloed op alle lichaamssystemen. Hoe beter de ademhaling, hoe beter het aan,- èn het afvoeren van afvalstoffen verloopt en hoe beter alle lichaamssystemen werken.

Children with Challenges

Uitdagingen die komen kijken bij ASS, OCD, Dyslexie/Dyscalculie, Hoogbegaafdheid enz., kunnen al heel goed behandeld worden met de basismodules van MNRI. Vaak is de problematiek echter complexer en vraagt ook meer specifieke ondersteuning op de reflexen en de hersengebieden die niet optimaal ontwikkeld/bedraad zijn.

Met de module Children with Challenges (maar dit geldt ook voor volwassenen met deze uitdagingen!), heeft Dr. Masgutova specifieke techniek-combinaties ontwikkeld. Deze technieken ondersteunen de aanmaak van nieuwe zenuwbanen en versterken/rijpen de bestaande zenuwbanen, die in deze breingebieden liggen. Dit geeft verbetering op het gebied van de prikkelverwerking, emotieregulatie, lichaamsorganisatie (en daarmee organisatie van denken en handelen), filteren van informatie op belangrijkheid, regulatie van de stresshormonen en andere lichaamssystemen.

Deze categorie personen zal hierdoor mindere gebruik hoeven maken van het ontstane  compensatiegedrag en minder last hebben van primaire en emotionele verstoringen. Hierdoor kan de Cortex beter actief blijven, waarmee plannen, organiseren en denken beter lukt.

De module Children with challenges maakt gebruik van de integratie technieken voor de primaire reflexen, maar dan in specifieke volgorde geplaatst en gebruikt en heeft verfijnde lichaamsgerichte toevoegingen in de technieken. Per categorie is de combinatie anders. De combinatie maakt dat de hersengebieden die het meest zwak ontwikkelt/bedraad zijn, neurologisch sterker en gemoduleerd worden.

De volgende uitdagingen zijn bij deze module gebaat:

1.      Kinderen met agressief gedrag

2.      Woedeaanvallen, Angststoornis en Fobieën

3.      Leervertragingen en Dyslectische kinderen

4.      “Luiheid”, lage motivatie en hypo-activiteit

5.       Hyperactiviteit

6.      Cerebrale parese

7.      Autisme

8.      Verstoorde en achtergebleven mentale ontwikkeling

Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration

De Primaire reflexen zijn de belangrijke ontwikkelingspijlers waarop ons fysieke en cognitieve “huis” op gebouwd wordt. Deze 24 reflexen liggen in ons DNA opgeslagen en verschijnen op vastgezette tijdstippen vanaf de 9e t/m de 38e week van de Zwangerschap. De basale ontwikkeling van deze reflexen gebeurt in de baarmoeder. Primaire reflexen hebben een belangrijke rol tijdens de bevalling, overleven na de bevalling en in de opbouw van het Centrale Zenuwstelsel en het bedraden van de verschillende breingebieden in het eerste levensjaar. Ze faciliteren de baby om de ontwikkelingsmijlpalen als rollen, tijgeren, kruipen en lopen, OP TIJD te behalen. In het tweede levensjaar ondersteunen ze het versterken van deze neurologische bedrading en het verfijnen van de motorische en sociaal- emotionele vaardigheden.

Iedere reflex heeft zijn eigen herkenbare bewegingspatroon. Als dit patroon niet goed ontsleuteld is rondom de bevalling, is de ontwikkeling en integratie van deze reflex(en) ook niet doorlopen en afgerond. (DPRI) is de module die zich richt op het herkennen van niet- geïntegreerde (of soms nog niet ontsleutelde) patronen. De technieken die worden toegepast herinneren het brein en lichaam eraan hoe de ontwikkeling had moeten verlopen. De ontsleuteling en ontwikkeling van de reflex vindt plaats op een non- verbale manier; zoals het had moeten gaan toen de foetus nog in de baarmoeder zat.

Oral- Facial Reflex Integration

Symmetrie in de schedelbeenderen en ontwikkelen van de gezichtsreflexen is van groot belang voor het goed kunnen ontwikkelen van spraak/taal, bijten, slikken, kauwen, samenwerking ogen en oren. Enige beweeglijkheid van de schedelnaden, optimale werking van de aangezichtsspieren en andere verbindingen in schedel en aangezicht zijn van groot belang voor optimale werking bij eten, drinken, spraak, taal en visuele en auditieve waarneming.

Als er sprake is van (niet) aangeboren problemen aan de orale en gezichtsreflexen en/of Asymmetrie in gezicht of van het hoofd, worden de technieken vanuit deze module ingezet om de gezichtsreflexen en de reflexen in de mond, te verbeteren en optimaliseren. Ook de werking van de craniale zenuwen wordt met deze technieken geoptimaliseerd.

IPET Archetypes/IPET Neurostructural/IPET Repatterning/IPET Neuro Tactile

IPET staat voor Intensive

Reflex Integration for Intronauts and Infants

Deze module is gericht op zwangere vrouwen (en hun ongeborenen), pasgeboren baby's en kinderen tot 2 jaar. Het verschijnen, ontwikkelen en integreren van de primaire reflexen vindt in de zwangerschap en tot de 2e verjaardag plaats. De primaire reflexen hebben vaste verschijningsmomenten in de zwangerschap en faciliteren de foetus om allerlei verschillende vaardigheden te oefenen, om: in de eerste plaats op een natuurlijke manier geboren te worden en klaar te zijn voor een leven buiten de baarmoeder. Buiten de baarmoeder moet de baby m.b.v. reflexen overleven en daarnaast zijn de primaire reflexen van essentieel belang voor het op tijd behalen van de motorische mijlpalen. Het te laat behalen van en het niet volledig beheersen van de motorische mijlpalen, kan leiden tot uitdagingen. Deze uitdagingen liggen op het gebied van motoriek, gedrag en mentale en fysieke gezondheid.

Hoe gezonder (fysiek en mentaal) de moeder tijdens de zwangerschap is, hoe beter de beweeglijkheid en de ontwikkeling van het ongeboren kind gaat. Vanuit deze module kunnen we de zwangere vrouw met gerichte oefeningen stimuleren om het groeiende kind optimaal te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast nemen ook de lichamelijke ongemakken af en de stressbestendigheid toe en bereiden we met deze technieken moeder optimaal voor op de bevalling.

Pasgeboren baby's (te vroeg of à termé) kunnen we vanuit deze technieken direct ondersteunen in het waar nodig, goed op gang brengen van de ontwikkeling van de reflexen. Zeker als de bevalling niet natuurlijk (ingeleid, keizersnede, vacuümpomp) is verlopen, of ruim voor/na 40 weken heeft plaatsgevonden, of te snel, te langzaam, kind heeft het moeilijk gehad, is het zeer verstanig om de reflexen van het kindje te laten testen door een MNRI-behandelaar.

Lifelong Reflex Integration

De geïntegreerde primaire reflexen zijn het fundament voor de levenslange reflexen. Dit zijn posturale reflexen (oprichten en stabiel houden van de romp); zij helpen om tegen de zwaartekracht in ons lichaam op te richten in verticale positie en ons daar te houden met zo min mogelijk inspanning. De levenslange reflexen zijn belangrijk voor het kunnen balanceren, gronden, het kunnen vinden van onze middenlijn, stabiliteit, centreren en voor het rechtop houden van het hoofd.

Niet geïntegreerde primaire reflexen zorgen voor niet goed ontwikkelde levenslange reflexen. Dit kan o.a. zorgen voor:

·        motorische onhandigheid (fijne en grove motoriek)

·        laag energieniveau/vermoeidheid

·        Onzekerheid in bewegen, instabiliteit

·        Onzekerheid in eigen prestaties, faalangstig, geen risico's nemen

·        Lees/leer uitdagingen

NeuroTactile, Primary Motor and Reflex Integration

Zintuigelijke informatie komt niet alleen via onze ogen en oren binnen. Ons grootste orgaan, de huid en daaronder liggende de spieren en de pezen verwerken een groot deel van deze zintuigelijke informatie. De receptoren in de huid en de sensorische zenuwen verwerken deze informatie en sturen dit door naar het brein, waar het verder verwerkt wordt en er een motorische respons op volgt. Als deze receptoren niet optimaal werken dan sturen zij de binnengekomen informatie verstoord door naar het brein. We hebben dan een geheel andere perceptie van de binnengekomen informatie en dus ook op de wereld om ons heen. Receptoren zijn verantwoordelijk voor; het ervaren van diepe en oppervlakkige druk, lichte en stevige aanraking, pijn, temperatuur, vibratie, het ontwikkelen van proprioceptie (waar ben ik in de ruimte), posturale controle, regulatie van spierspanning. Veel van deze informatie wordt verwerkt door het extra-pyramidale deel van het zenuwstelsel. Dit gebied is vooral belangrijk voor de verwerking van informatie in de zin van:

·        Is de informatie negatief of positief?

·        Veiligheid (stelt ons in staat om te leren en te ontdekken/nieuwsgierig te zijn)

·        Onveiligheid (genereert vlucht/vecht/bevries= overlevingsmechanismen)

·        Sociale, emotionele, fysieke en cognitieve informatieverwerking.

De NeuroTactile module bevat een bijzondere serie technieken die de diverse receptoren in de huid ondersteund in een verbeterde werking en verwerking van prikkels. Het versterkt het neurale “achterland” van de receptoren: de sensorische zenuwen. Hierdoor wordt sensorische informatie neurologisch beter gereguleerd en wordt efficiënter verwerkt. Dit bevordert ons gevoel van veiligheid in ons eigen lichaam en in de wereld om ons heen. Dit heeft een positief effect op onze sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden.

Neurosensorimotor Reflex Integration Points
Proprioceptive and Cognitive Reflex Integration
Reflex Integration for PTSD and Trauma Recovery

Een serie technieken die speciaal is ontwikkeld om het lichaam en het brein weer in balans te brengen na overweldigende fysieke of psychische ervaringen. Als wij op enig moment in ons leven te maken krijgen met het gevoel of een staat van machteloosheid/hulpeloosheid, dan zullen de primaire reflexen weer bijspringen om ons te helpen overleven. Als dit tijdelijk is, of de situatie was op enige manier in perspectief te plaatsen, dan kunnen we de draad van ons leven weer normaal oppakken. Echter, als we de gebeurtenis niet in perspectief kunnen plaatsen, niet kunnen begrijpen of ons zo bedreigd gevoeld hebben (bewust òf onbewust) dat het allesoverheersend is, dan blijven de primaire reflexen en overlevingsmechanismen bij iedere zintuigelijke prikkel die lijkt op die bedreigende situatie, bijspringen.  Trauma kan zich al op zeer jonge leeftijd ontwikkelen, zelfs in een fase waarin kinderen nog geen cognitief bewustzijn hebben. Een zeer stressvolle zwangerschap, een zware bevalling, ernstige ziekte op jonge leeftijd (niet alleen van een kind zelf, maar in zijn/haar directe omgeving),medisch trauma door operaties, (veelvuldig) prikken, of andere ingrijpende gebeurtenissen in de vroege kinderjaren kunnen zich ontwikkelen tot een trauma. Zeker bij kinderen is de kans op het vastzetten van opgedane stress in het lichaam, groot. Kinderen kunnen het gebeurde niet goed in perspectief plaatsen en overzien.

Overweldigende ervaringen worden opgeslagen op celniveau in spieren, pezen en weefsels en daarnaast in de hersenstam en zoogdierenbrein. Deze laatste twee gebieden zijn belangrijk omdat zij gevoelens van angst, onveiligheid en overleven genereren. Dit zijn de breingebieden die gaan over ons onbewuste handelen (hersenstam/reptielenbrein primair en onbewust handelen en zoogdierenbrein: secundair en onderbewust). Het mensenbrein speelt in situaties van trauma en stress een ondergeschikte rol; in noodsituaties is het reptielenbrein leidend en het zoogdierenbrein wakkert het gevoel van angst en onzekerheid

Het speciaal ontwikkelde programma Trauma en PTSD Recovery is erop gericht om het lichaam en brein weer krachtig terug te zetten in het hier en nu. Dat hier en nu is de plek waar we na opgedaan trauma niet willen zijn, waardoor er allerlei mechanismen als, ontkenning, schuldgevoel, pijn, boosheid, slachtofferrol, depressie, alleen voelen en dergelijke, in werking treden. Met deze mechanismen en compensaties denken we ons leven weer op te kunnen pakken. De werkelijkheid is echter anders; Iedere zintuigelijke prikkel die doet denken aan de overweldigende situatie van toen, zet ons, onder invloed van de primaire reflexen en reflexief gedrag direct terug in het gevoel van paniek, overleven, flashbacks enzovoorts. Dit uit zich in extreem terugtrekkend gedrag, fobieën, angsten, agressie, woede uitbarstingen, depressie e.d.

Met deze specialistische module zijn we als behandelaar in staat om de breingebieden neurologisch weer beter met elkaar te verbinden, sterker te maken en de reflexen die de primaire reacties genereren weer te integreren en daardoor ontstane overlevingspatronen te doorbreken. Dit gebeurd non-verbaal en lichaamsgericht ! Via het lichaam en de op het lichaam uitgevoerde technieken, communiceren we met het brein en ontstaat er herstel, acceptatie en een intrinsiek gevoel van hoop en grip op het leven en verdere ontwikkeling.

Stress Hormones and Reflex Integration

Technieken die erop gericht zijn om verstoorde stresshormoonniveaus in het lichaam te reguleren. Dit heeft een positief effect op het immuunsysteem, stressbestendigheid en emotionele stabiliteit.

Treasure Box to Facilitate Learning

Bij leerproblemen zijn er een aantal primaire reflexen die een bepalende rol spelen. De fysieke oefeningen vanuit deze module ondersteunen het integratieproces van deze reflexen.

Upper Limb Reflex Integration & Manual Skills Development

Technieken uit deze module zijn gericht op het verbeteren van de bewegingen van de bovenste extremiteiten en manuele vaardigheden.  Als wij door verstoorde integratie van primaire reflexen niet goed weten waar onze armen zijn in de ruimte, alleen maar grof-motorisch goed uit de voeten kunnen, lopen we vast met allerlei dagelijkse activiteiten. Fijn motorische taken vermijden we liever of kosten ons erg veel moeite. Motorische onhandigheid, moeite met schrijven, typen, knippen, klussen, maar ook concentratie, intrinsieke motivatie en volharden in iets, zijn zaken die dan zeer lastig en belemmerend werken. Met de technieken die gericht zijn op de integratie van de reflexen die met deze vaardigheden te maken hebben, is hier veel progressie in te boeken.

Visual and Auditory Reflex Integration

Heb je moeite met lezen of met visuele informatie te onthouden? Of vind je het lastig om auditieve informatie te verwerken en te onthouden ? Dan kan het goed zijn dat de reflexen die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en samenwerking van je ogen en/of oren niet goed uitontwikkeld zijn. Dit zorgt voor verstoring van binaurair horen (met beide oren evenveel en even sterk aditieve informatie ontvangen en met het brein verwerken) of binoculair zien (ogen werken samen in dichtbij/ver weg kijken en in het verticale en horizontale vlak. Technieken uit deze module faciliteren de integratie van de reflexen die ogen en oren beter laten functioneren vanuit een sterk ontwikkeld zenwustelsel.

MNRI Logo copy