Verder winkelen

Even
voorstellen

Mijn naam is Edith de Witt-Roos. Ik ben moeder van 4 kinderen en van origine sportdocente en personal trainer. Ik heb 31 jaar ervaring in het werken met kinderen, volwassenen en senioren in verschillende sportdisciplines. Daarbij zijn mijn specialiteiten; verbanden leggen tussen storend gedrag/verstoorde motoriek en/of functioneren en de rol van primaire reflexen, het visueel maken van lesstof, het observeren en analyseren van bewegingen, het constateren van,- en oplossingen zoeken voor beperkende factoren. Dit ervaren mensen in mijn lessen, werk en sessies in de praktijk als zeer prettig.

Ook ben ik (ervarings)deskundige op het gebied van visuele/belevingsgerichte leerstijl, dyslexie, hoogbegaafdheid, (medisch)trauma en PTSD. Al deze ervaringen kan ik goed gebruiken bij het werken met personen met uiteenlopende uitdagingen in mijn praktijk.

Mijn achtergrond

Na het afronden van de sportopleiding ben ik aan het werk gegaan in diverse sportdisciplines. In eerste instantie in sportverenigingen en later voornamelijk in de fitnessbranche. Hierin heb ik me op allerlei vlakken bezig gehouden met de bewegende mens en het lichaam. Medisch fitness, sportblessures en mensen begeleiden om hun doelen te behalen of ze een treetje hoger te brengen op hun ambitieladder waren daarbij belangrijke ingrediënten. De ontwikkeling van het (zeer) jonge kind en als tegenhanger het ouder wordende lichaam waren voor mij de gebieden die mij hebben uitgedaagd om verdieping te zoeken.

Toen één van mijn kinderen het op psychisch vlak moeilijk kreeg op school en daarnaast de leerresultaten achteruit holden, was dat het moment dat ik mijn bakens ben gaan verzetten. In die tijd ben ik me gaan verdiepen in de materie van de visuele/belevingsgerichte leerstijl en later reflexintegratie. De combinatie hoogbegaafdheid en dyslexie maakte het leren op sommige gebieden een behoorlijke uitdaging. Daarnaast gebeurt er ook heel erg veel op het sociaal- emotionele en psychische vlak bij deze uitdagingen. Door dit al jaren in ons gezin mee te maken en door onderzoek doen, steeds te overleggen met deskundigen en daar vanuit aan te sluiten bij de kinderen, kon ik deze persoonlijke ervaringen heel goed gebruiken in mijn werk in mijn praktijk.

Door een brede interesse in het menselijk functioneren op fysiek, (psycho)motorisch, medisch en mentaal vlak en mijn anatomische en fysiologische kennis, was er een mooie basis om mensen individueel te gaan begeleiden. Door me verder te verdiepen in beelddenken, dyslexie, hoogbegaafdheid en de bijkomende (leer)problemen,  en dit te koppelen aan de gedragingen die ik dagelijks in de praktijk tegenkwam, ontstond er een stevig fundament om een grote groep mensen met uiteenlopende uitdagingen te helpen.

Iedere dag laten de personen die bij mij in de praktijk komen, zien dat ze veel potentie hebben en onderzoeken we mede de specifieke behoeften van kind of volwassene. Ook door intensieve contacten met (huis)artsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, verpleegkundigen, orthopedagoog/psychologen, remedial teachers, IB-ers en andere (onderwijs)deskundigen heb ik ontzettend veel geleerd en ervaar ik dit alles als een prachtig leer,- en ontwikkelingsproces als behandelaar.

Het fenomeen beelddenken (visueel/belevingsgericht leren) is al langer bekend. Er was echter nog nooit een concrete vertaalslag naar het onderwijs gemaakt. Hierdoor was het bekende materiaal over beelddenken, moeilijk toe te passen in het klaslokaal.  Het beelddenken of liever gezegd; de visuele/belevingsgerichte leerstijl staat niet op zichzelf. Er komen een aantal specifieke gedragingen en kenmerken bij kijken die in in een brede schakering in mensen verborgen zit en zich uiten. Neuromotorische onrijpheid (niet- geïntegreerde primaire reflexen), zijn onder andere belangrijke veroorzakers van het houden van een voorkeur voor de belevingsgerichte manier van informatie opnemen en verwerken en vele andere uitdagingen en (vermoedelijke) diagnoses.

Met de Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie (MNRI), Quantum Reflexintegratie (QRI: reflexintegratie met softlaser), Rhythmic Movement Training (RMT: reflexintegratie d.m.v. natuurlijke bewegingen), zijn we in staat om de oorzaken van uitdagingen op leer/motorisch/psychisch en gedragsgebied vanuit de basis aan te pakken.

Mijn ervaring

Inmiddels 10 jaar geleden ben ik de visueel/belevingsgerichte methode direct gaan toepassen op drie van mijn kinderen, met een verbluffend resultaat. Niet alleen had het een positief effect op de schoolresultaten, maar ook op het zelfvertrouwen en in het leerplezier.

Daarnaast heb ik ervaren dat de verdieping in deze materie mij geholpen heeft, de manier waarop deze kinderen in het leven staan op een dieper niveau veel beter te begrijpen. Ook gaf het inzicht in mijn eigen functioneren en ben ik inmiddels bewust bekwaam op dit gebied. Al meer dan tweehonderd kinderen hebben  in de afgelopen vier jaar de weg naar mijn praktijk weten te vinden en hebben mooie sprongen gemaakt in hun leerproces. Ondanks de mooie resultaten op onderwijsgebied was ik toch nog op zoek naar een diepere laag, een laag die bij de kern van de diverse ontwikkelings- uitdagingen kwam. Reflexintegratie kwam in 2013 op mijn pad. Dit bracht een grote verandering in mijn aanpak en mijn visie en sloot uiteindelijk weer perfect aan bij mijn sportachtergrond.

Sinds 2013 werk ik met reflexintegratie. de eerste inzet v.w.b. aanpakken van de storende reflexrestanten deed ik met het schoolprogramma van INPP. Dit programma was een mooie opstap voor verdere verdieping in deze materie, maar vond ik persoonlijk minder geschikt voor jongeren en volwassenen. Het is wel een mooie tool voor scholen, om kinderen die niet schoolrijp zijn, met een gericht beweegprogramma die de reflexpatronen ondersteund bij de intgeratie, klaar te stomen voor de belangrijkste jaren op de basisschool; groep 3 t/m 8.

Het reflexintegratie- programma van dr. Svetlana Masgutova en de Quantum Reflexintegratie (QRI) met soft-laser, overtrof mijn verwachtingen voor het bereiken van een zeer grote groep mensen. Deze methoden pakken meer reflexen aan en kan gericht ingezet worden op de hulpvraag van de cliënt. Deze methoden hanteer ik sinds december 2014; Nadat ik de basismodule heb afgerond. Sindsdien verdiep ik mezelf steeds verder in deze materie, die me naast het werken met mensen in mijn praktijk, ook weer een andere dimensie laat ervaren tijdens het verzorgen van sportlessen. Ook de deelnemers aan die tak van bewegen doen hun voordeel met deze methode.

Mijn missie

Graag wil ik volwassenen, kinderen (en hun ouders), leerkrachten, onderwijsdeskundigen en zorgpartners, meenemen in de problematiek die nog niet geïntegreerde primaire reflexen in ons lichaam en geven en welke uitdagingen dat in ons leven teweeg brengt. Ik vind het van het grootste belang dat de oorzaken van gedrags,- fysieke, motorische en psychische uitdagingen begrepen worden en gedegen aangepakt worden. Door terug te gaan naar de absolute basis van al ons leren en bewegen: de primaire reflexen en dus vanuit de laagstgelegen hersengebieden. Hierdoor wordt vrijheid van leven, maximale potentie voor leren en optimale sociaal- emotionele ontwikkeling, bereikbaar. Daarnaast wordt het algemeen dagelijks leven, school, werk en balans vinden tussen stress en ontspanning met de integratie van de reflexen een stuk gemakkelijker.

Voor wat betreft het visueel belevingsgericht leren, is het mijn streven om de drie-eenheid ouders, behandelaar en leerkracht/school op een duidelijke en concrete manier te laten samenwerken met het kind en om het kind heen. Hier vanuit  ontstaat er een sterkere basis voor leren en kunnen we vanuit bewust en doelgericht handelen de juiste strategieën voor en met het individu ontwikkelen. Uitgaande van de kracht van deze kinderen kunnen ook zij positieve(re) leerresultaten behalen, die meer bij de daadwerkelijke mogelijkheden van het kind liggen. Door ook aan te sluiten bij de zorgbehoefte van deze kinderen, creëren we passend onderwijs op een hele simpele en concrete manier.

Reflexintegratie stelt mensen in staat om vanuit de werkelijke basis van de ontwikkeling van de mens, een sterk neurologisch fundament te creëren. Vanuit dit fundament kunnen we verder bouwen aan onze ontwikkeling op uiteenlopende vlakken. Met reflexintegratie pakken we de bron van leer/gedrags- en/of motorische problemen aan en doen we niet aan symptoombestrijding.

Alleen met een goed fundament staat je mentale en fysieke huis stevig en ligt de weg naar vrijheid ervaren en optimale ontwikkeling open.

Edith