Verder winkelen

Speciaal onderwijs

5 apr 2014

Weer een bedrijvige week achter de rug…. De rapporten van een paar kinderen die al langer met de methode bezig zijn gaven mooie verbeteringen te zien op spelling, rekenen en ook qua zelfvertrouwen waren ze groeiende ! Hartstikke fijn.

Verder een uitgebreid schoolbezoek aan de Dr. Verschoorschool in Nunspeet gebracht. Een school voor speciaal onderwijs, cluster 4. Eén van de leerlingen van de school komt bij mij voor het volgen van de methode. De logopediste, twee leerkrachten, de IB-er en de groepsondersteuner hebben naar de uitleg geluisterd. Het was een positieve bijeenkomst en één van de leerkrachten kon de informatie goed gebruiken voor haar proefschrift over beelddenken. Met een goed gevoel naar huis gereden.