Verder winkelen

Referentie leerkracht na een schooljaar visuele leermethode

11 juni 2013

leerkracht Het Kompas te Harderwijk,

“Mijn ervaringen met de visuele leerstijl zijn erg positief. Edith heeft mij gedurende het jaar veel nuttige tips gegeven die praktisch goed uitvoerbaar zijn. In de klas werken wij grotendeels volgens de manieren en strategieën zoals de methode ons dat aanreikt. Echter, voor visueel lerende kinderen zijn er betere manieren om deze kinderen te ondersteunen. Zo heeft Edith mij een handig formulier gegeven, gebaseerd op de berenaanpak van Meichenbaum, waarbij de kinderen leren hoe zijn hun werk moeten plannen en uitvoeren. Tevens helpen pictogrammen bij het inzichtelijk maken van de dagplanning. Ook bij rekenen zijn er handige hulpmiddelen en strategieën die het voor deze kinderen veel inzichtelijker maken. Het resultaat hiervan is duidelijk zichtbaar en kinderen krijgen meer zelfvertrouwen bij het werken. Ze hebben houvast gekregen en weten dat ze hier op kunnen terugvallen.

Edith haar zoon wordt thuis extra begeleid volgens de visuele methode en op school heeft hij hier veel baat bij. Hij leert thuis verkorte strategieën aan die hij makkelijker opslaat dan de manieren die de methode aanbiedt. Tijdens het rekenen valt hij hier op terug. Op school ondersteunen wij hem extra met breukenmaterialen, positieschema’s, voorlezen van toetsonderdelen en en hij maakt zijn werk vaak op zijn lap-top. Ook met dictee krijgt hij extra begeleiding. Hij krijgt woordpakketten woorden mee naar huis en die worden thuis opgeslagen. In de klas krijgt hij het dictee die specifiek gericht zijn op de categoriewoorden die hij heeft geleerd. Zodra hij een fout maakt wissen we dit woord (de techniek van het visueel opslaan is uitgelegd) en slaan we het woord op de juiste manier op in zijn geheugen. Met dictee maakt hij grote sprongen en ook met rekenen zijn de resultaten omhoog gegaan. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om op school en thuis op één lijn te zitten en beide dezelfde methodieken toe te passen”.

Linda Goudzwaard