Verder winkelen

Vooruitgang TOS met behulp van MNRI

21 mrt 2021

De positieve werking van MNRI op TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis).

Met toestemming van de ouders deel ik de uitkomsten van de testresultaten van de logopedisten van januari 2019 van een cliëntje van mij. Dit kind is in maart 2018 bij mij gestart na al enkele jaren van logopedie, RT/en andere extra ondersteuning op school en begeleiding vanuit Kentalis; allen zonder noemenswaardig resultaat. Sinds de start van MNRI een jaar geleden zijn de sprongen die dit kind maakt op spraak/taalgebied, mentale weerbaarheid, sociaal- emotioneel gebied, motorisch en fysiek gebied, enorme sprongen.

Vanaf sessie 1 voelt dit kind van binnenuit dat de reflexintegratie van essentieel belang is, omdat het lichaam en hersenstam zo tot rust komen. Hierdoor is de veiligheid in het lichaam ervaren enorm toegenomen en was het ineens mogelijk om de wereld te betreden met groeiend vertrouwen van binnenuit en zonder aanmoediging van buitenaf. Dit resulteerde o.a. in meer creativiteit in het spel, in de klas kunnen blijven zonder overprikkeling, afscheid kunnen nemen van ouders in de klas/school en uiteindelijk ook durven spreken en mensen durven aanspreken !!! Ik doe het kind tekort met deze summiere uiteenzetting van de tot nu toe behaalde resultaten. Ook bij deze testresultaten weten we met grote zekerheid dat we het plafond nog niet bereikt hebben omdat er nog een aantal primaire en posturale reflexen, faciale reflexen en werk aan symmetrie in lichaam en gezicht, nog aandacht nodig hebben.

Met de technieken uit (vooral) deze MNRI® modules hebben we deze winst geboekt en gaan we vooral verder:

  1. DPRI
  2. Lifelong
  3. Oral Facial 1 en 2
  4. Breathing
  5. Tactile
  6. Neurostructural
  7. PTSD en Trauma Recovery Reflexintegratie
  8. Archetype
    1. Upper Limbs

Op deze manier werken we aan de fundatie van de neuromotorische rijpheid van het brein (vanuit de hersenstam, via zoogdierenbrein, naar Cortex/van onbewust naar onderbewust naar bewust functioneren) en zetten we een stevige fundatie neer. Pas als de neurale fundatie goed ontwikkeld is, kan met de hulpverlening die aanspraak doet op bewuste processen, resultaat worden geboekt.

Ouders, kind en ikzelf zijn ontzettend blij met deze voorlopige en verbluffende resultaten. Inmiddels is dit al het derde kind in mijn praktijk met TOS die grote sprongen vooruit maakt op de spraak/taal ontwikkeling. Het mooie bij MNRI is altijd dat op alle ontwikkelingsvlakken zoveel groei en verandering zichtbaar is.