Verder winkelen

De wereld van de wiebelkonten, rugklachten en bonkende auto’s

24 mei 2017

SPINALE GALANT REFLEX (SGR) ; DE BASIS VOOR (ON)RUST, (SLECHTE) CONCENTRATIE, MOTORISCHE VAARDIGHEDEN/BEPERKINGEN, RUGKLACHTEN, VERMOEID,-/FITHEID, ORGANISATIETALENT (OF JUIST NIET!), EN SPORTIEVE VAARDIGHEDEN/BEPERKINGEN.

De spinale reflexen helpen ons in de eerste twee levensjaren om het bekken en de organen die in het bekken liggen, aan te sturen. De Spinale Perez Reflex (SPR) helpt daarbij mee aan de voor/achteroverkanteling van het bekken en de Spinale Galant reflex helpt mee aan het heen en weer bewegen van het bekken. In deze blog wil ik de Spinale Galant Reflex (SGR) nader toelichten. Beide reflexen sturen de beweging in de romp en bekken aan op geheel eigen wijze. maar geven als ze immatuur zijn, veel overeenkomstige storingen op diverse gebieden. Over het ontstaan, de functie en de problemen die een storende SGR geeft, lees je hieronder.

Apgar- score

De Spinal Galant Reflex kennen we van de Apgar-score: als een baby net geboren is, testen we hem of haar op de aanwezigheid van een aantal reflexen. Dit is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de algehele toestand van de pasgeborene. De test is in 1952 ontwikkeld door Dr. Virginia Apgar en de letters van de achternaam zijn later gebruikt als ezelsbruggetje om de vijf testpunten gemakkelijker te onthouden. A= Appearance (de kleur van de pasgeborene, P= Pulse (hartslag), G= Grimace (reactie op prikkels), A=Activity (spierspanning) en R= Respiration (ademhaling). Hoe beter de reacties van het kind op de verschillende stimuli, hoe hoger de score en hoe beter het kind functioneert op dat moment.

De SGR wordt na de bevalling getest als het kind over de onderarm van de verloskundige/ gynaecoloog ligt, met de rug omhoog (zie bijgevoegd filmpje). Als aan één zijde van het lichaam/ruggegraat de huid wordt aangestreken, ontstaat er een spontane/onbewuste contractie (samentrekking) van de schouder en de heup naar elkaar toe en daarbij draait de heup ook nog naar buiten. Daarbij kun je soms ook nog zien dat het been wordt opgetild en gestrekt. Zowel in zijligging als in buikligging kun je de reacties waarnemen.


spinale galant reflex
afwijkingen rug

Functie

In de baarmoeder helpt de Spinale Galant Reflex bij het primitief reageren op geluiden die worden ontvangen via de baarmoeder. Hierdoor wordt het mogelijk om geluidsgolven/ trillingen door het hele lichaam te sturen en te ontvangen en is de meest primitieve vorm van horen. Dit is dus de aanzet tot de ontwikkeling van het uiteindelijke echte horen en doorloopt verschillende fases. In het kort komt het erop neer dat het eerste geluid wordt waargenomen door vibraties van het lichaam, daarna worden geluiden met lage frequentie waargenomen (dier en natuurgeluiden, hartslag e.d), gevolgd door de waarneming van hogere frequenties zoals gesproken taal (en is dus belangrijk voor de spraak/taalontwikkeling).

Tijdens de zwangerschap (klassieke) muziek luisteren, of je veelvuldig in de natuur begeven en veel tegen je ongeboren kind praten, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het vestibulaire systeem. Onderdeel van het vestibulaire systeem zijn de halfcirkelvormige (semicirculaire) kanalen in het binnenoor. Deze zijn gevuld met een vloeistof. Door muziek worden de kanalen geactiveerd en bieden ons de mogelijkheid om onze positie in de ruimte te bepalen/ het proprioceptieve systeem te ontwikkelen en de draaiing van de gewrichten soepel te laten verlopen.

De SGR helpt de foetus vanaf het laatste trimester bij het in neerwaartse positie draaien van het lichaam, en het in positie brengen van het hoofd in de richting van de baarmoedermond. Daarnaast speelt de reflex een belangrijke en actieve rol tijdens de gang door het geboortekanaal. De allerkleinste draaibewegingen die door de baby gemaakt moeten worden tijdens de uitdrijving, worden door deze reflex geregeld.

Na de geboorte is de SGR belangrijk voor de ontwikkeling van de voor- achter coördinatie/ oriëntatie van het lichaam (bewegingen rondom de lengte–as). Hierdoor kunnen we leren draaien op de zij en komen tot rollen op de buik. Dit direct gevolgd door de ontwikkeling van bewegingen in het boven- onder systeem (samenwerking tussen romp en benen). Hierdoor wordt staan en lopen mogelijk. Tot de negende maand na de geboorte is de reflex actief en daarna moet de reflex onder controle komen van het coördinatiesysteem.

Grote invloed

De SGR heeft grote invloed op heel veel verschillende bewegingen zowel op grof- motorisch vlak, als fijn- motorisch vlak en is samen met de Spinale Perez van zeer groot belang bij doelgerichte bewegingen. Onder doelgerichte bewegingen vallen o.a. de sporten (zeer binnenkort een artikel over de Spinale reflexen en sportblessures en het verfijnen van sportgerelateerde bewegingen !!). Vooral het zijwaarts kunnen bewegen van het lichaam en zijwaarts kunnen liften van het bekken wordt mogelijk gemaakt door de SGR.

Ontwikkeling neurale netwerk; van binnen naar buiten, van achteren naar voren

In de eerste levensjaren hoort de reflex dus een actieve rol te vervullen in de aansturing van het bekken in alle richtingen. door veelvuldige herhaling van deze bewegingen, ontstaat een eerst breed vertakt en later een meer efficiënt vertakt neurologisch netwerk. Dit netwerk breidt zich vanuit hersenstam- niveau uit naar Limbische systeem en uiteindelijk grote cortex. Van binnen naar buiten en daarbij ook nog van achteren (kleine hersenen) naar voren (Prefrontale kwab). In de grote cortex ligt achteraan in de frontale kwab, het motorische deel van de schors. Deze bestaat weer uit meerdere delen, waaronder de primaire motorische schors en de premotorische schors. De eerstgenoemde is belangrijk bij de uitvoering van verschillende bewegingen en de premotorische schors is verantwoordelijk voor de programmering daarvan.

De primaire motorische hersenschors is dusdanig opgebouwd dat ieder gebiedje daarin weer een ander deel van het lichaam en lichaamdelen aanstuurt. Hoe beter het neurale netwerk zich heeft kunnen ontwikkelen door de diverse hersenlagen met behulp van de primaire reflexen, hoe beter de cortex en de diverse gebieden daar kunnen worden bereikt. Dit betekent dat als we vanuit Cortex- niveau kunnen aansturen dat de bewegingen bewust- bekwaam gebeuren en naarmate we vaker herhalen deze bewegingen onbewust- bekwaam kunnen uitvoeren. DE beweging is dan geautomatiseerd. Met de cortex onderscheiden wij ons van alle andere levende wezens op onze planeet. Bereiken we dit cortex- niveau onvoldoende, dan krijgen we nooit volledige controle over bewegingen en cognitieve leervaardigheden.

Bij de aanwezigheid van nog storende primaire reflexen, blijven klachten als rugpijn, incontinentie, houdingsafwijkingen, schrijfmotorische ondersteuning hardnekkig aanwezig. Therapie die gericht is op vermindering van deze klachten is meestal gericht op bovengenoemde (senso)-motorische deel van de cortex, terwijl de problematiek zich afspeelt op hersenstamniveau. Dus eerst de verantwoordelijke primaire reflex integreren voordat we de motorische schors effectief kunnen bereiken !

Niet geïntegreerd ? Grote gevolgen !

Als deze reflex niet onder controle komt van de hogere hersengebieden, dan heeft dat duidelijk zichtbare gevolgen bij mensen op diverse gebieden. Ik noem er een paar:

  • Veelvuldig vallen/struikelen, moeite met evenwicht/coördinatie/fietsen en lopen.
  • stijf bekkengebied, rugklachten,
  • achillespeesklachten (sport)blessures aan onderste ledematen
  • naar één kant leunen (staan/zittend), houdingsafwijkingen als scoliose en hyperlordose
  • blaas/darm-controle/prikkelbare darm syndroom,
  • wisselende (niet te controleren) spierspanning, houterige motoriek
  • hyperactiviteit (ADD, ADHD), friemelen/ onrust in hoofd/ niet stil kunnen zitten, staand willen werken
  • graag harde muziek (zware bass) voelen, mentale labiliteit
  • zwakke concentratie, trage denkprocessen, onthouden informatie
  • problemen met organiseren/plannen……….

Een goed geïntegreerde Spinale Galant reflex brengt dus significante verbeteringen op een breed vlak en dus de moeite van het integreren waard !