Aansluiten bij leerling werpt vruchten af

“Het is me veel meer duidelijk hoe beelddenkers denken”

Annacarien Huisman, leerkracht groep 6 , PCBO het Anker te Amersfoort

Donderdag 25 oktober 2015, hebben we in Nijkerk een lezing van Edith de Witt bezocht over beelddenken. We hebben in de klas een leerling die beelddenker is, zij heeft voor de zomer bij Edith de Witt lessen gehad en hierbij geleerd hulpmiddelen toe te passen.  We hadden al schriftelijke informatie gekregen over beelddenken, maar dat zei me niet erg veel.

Tijdens de lezing werd me veel meer duidelijk over hoe beelddenkers denken.Met kleine aanpassingen in de klas en door het gebruik van de geboden hulp- middelen kun je hen veel beter helpen. De groep kinderen die op deze manier beter ondersteund wordt in het leren (het betreft hierbij niet alleen beelddenkers), blijkt ook vrij groot te zijn.Het is me opgevallen dat veel leerkrachten (waaronder ikzelf) vaak veel praten, terwijl deze kinderen dan vrij snel afhaken.

Deze lezing heeft mij er sterk bewust van gemaakt dat je als leerkracht niet alleen moet praten, maar een effectieve manier moet vinden om leerstof aan te bieden.Het blijkt een vrij kleine stap te zijn om dat ondersteund met beelden te doen en een totaalbeeld van de les te schetsen door een agenda aan te bieden.De lezing over beelddenken zette mij aan het denken en opende deuren m.b.t. het lesgeven.

Deze denkbeelden bieden veel verrijking.Het vraagt van jou als leerkracht dat je even over een drempel heen stapt, maar daarna volgt meer ruimte in je onderwijs.Ten aanzien van spelling hebben we bijv. gehoord dat als een beelddenker een fout maakt, hij/zij het woord moet wissen en opnieuw moet schrijven. Onze leerling laat het foute woord dan ontploffen en wist het op die manier. Daarna bied je het goede woordbeeld aan en slaat het kind het op. Ik vind dat een geweldige werkwijze.Als leerkracht moet je daar wel ruimte voor geven, het gaat niet vanzelf, maar ik vind het een mooi proces dat ik graag verder wil ontdekken”.
– Annacarien Huisman –


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*