Particulieren

tot 1 januari 2020

Intakegesprek: € 80,-   Een intakegesprek vindt persoonlijk met (één van) de ouders plaats. Het kind is hier nog niet bij aanwezig. Ik geef uitleg over de methode en eventueel de visuele leerstijl. De ouders kunnen aangeven wat de problematiek van het kind is.

Basissessies per uur € 80,-

Twee uurs -sessie € 150,00

Oefenmap MNRI € 60,00

gesprek school/leerkracht incl. infomap (per uur)  € 75,-

– telefonisch overleg school/hulpverlener/instantie € 35,- per half uur

eind/evaluatiegesprek ouders (1 uur) €60,-

werkmap visuele leerstijlouders/kind, inclusief benodigde materialen € 60,-

losse RT- sessies op basis van de visuele leerstijl inclusief werkbladen (45 minuten) € 65,-

Breukensessies inclusief werkbladen en gebruik van het breukenlaboratorium (1 uur per sessie) € 75,-

Visuele leerstijl pakket:

Bij 5 sessies (groep 3 en 4) € 490,- Kind in groep 3/4 volgt over het algemeen 5 sessies. Dit is inclusief gesprek met leerkracht en IB-er op school, een volledige werkmap, een schoolmap voor het kind, een evaluatiegesprek met de ouders en een cijferveld, rekendriehoek en klok als extra materiaal.

Bij 7 sessies (groep 5 en hoger) € 610,- Dit is inclusief gesprek met leerkracht en IB-er op school, een volledige werkmap, een schoolmap voor het kind, een evaluatiegesprek met de ouders en een cijferveld, rekendriehoek en klok als extra materiaal.

Pakket op basis van een specifieke hulpvraag; variabele prijs

Eventuele losse basissessies  (60 minuten per keer): € 70,00.

Langdurige begeleiding van kinderen die de basissessies gevolgd hebben (RT op basis van de visuele leerstijl) € 60,00 per uur.

* 5 sessies is het gemiddelde aantal sessies wat nodig is om de basis aan te leren, voor een kind in groep 3 en 4. In de hogere groepen van de basisschool worden het maximaal 7 sessies.

 

Jongeren in het voortgezet onderwijs begeleid ik ook, soms in de vorm van 7 basissessies, maar ook op basis van de hulpvraag vanuit de ouders en het kind.

Extra sessies voor:

-Breuken/verhoudingen/decimale getallen

-Metriek Stelsel/ Staartdelingen

Scholen

Voor scholen verzorg ik ouderavonden, presentaties/workshops en studiedagen voor leerkrachten en IB-ers.

Presentatie leerkrachten/ouderavond – Tijdsduur: 2 uur.

Aantal deelnemers: in overleg.
Locatie: op school.
omgeving: regio Amersfoort/Nijkerk/Harderwijk.

Opdrachtgever zorgt voor (vergader)ruimte, ik neem zelf beamer, laptop en materialen mee.

Kosten: € 200,-


Studiedag (met 3 vervolgsessies)

1e sessie
Tijdsduur: 2 uur
Aantal deelnemers: in overleg
Lokatie: op school
Omgeving: regionaal.

Opdrachtgever zorgt voor: Ruimte, koffie, thee en beamer. Zelf neem ik laptop en lesmateriaal mee.

Inhoud

 • Lesmateriaal: Schoolmap* met de theorie over de rechtsgeoriënteerde leerstijl en een hand- out voor leerkrachten
 • Theorie rechtsgeoriënteerde leerstijl
 • Basis aanleren
 • Stappenplan visueel opslaan
 • Taal, spelling, lezen

Materialen

 • Schoolmap + eerste pakket informatie over de eerste sessie
 • Individuele leerkrachten map met de hand-out en ruimte voor aantekeningen

2e sessie

Tijdsduur: 1,5 uur

Inhoud

 • rekenen optellen, aftrekken
 • tafels sommen tot 20 automatiseren

Materialen

 • tweede pakket informatie over de sessie rekenen
 • aanvulling handouts
 • div. rekenmaterialen

3e sessie
Tijdsduur 1,5 uur

Inhoud

 • klokkijken
 • topo
 • informatie over structuur aanbrengen
 • plannen/ organiseren

4e sessie
Tijdsduur 1,5 uur

Inhoud

 • breuken
 • metriek stelsel
 • plannen en organiseren huiswerk

* De schoolmap bestaat uit verschillende modules, die bij iedere nieuwe sessie als aanvulling meegegeven wordt.

Kosten

Voor de kosten van een studiedag/dagen; neem contact op.