MNRI behandelaar – Kernvisiecoach- Visueel screener/trainer

Mijn naam is Edith de Witt-Roos. Ik ben moeder van 4 kinderen en van origine sportdocente en personal trainer. Ik heb 27 jaar ervaring in het werken met kinderen, volwassenen en senioren in verschillende sportdisciplines, Daarbij zijn mijn specialiteiten;  het visueel maken van lesstof, het observeren en analyseren van (wel/niet goed verlopende) bewegingen, het constateren van,- en oplossingen zoeken voor beperkende factoren. Dit ervaren mensen in mijn lessen en werk als zeer prettig.

Ook ben ik (ervarings)deskundige op het gebied van visuele/belevingsgerichte leerstijl (beelddenken), dyslexie, hoogbegaafdheid, trauma en niet geïntegreerde primaire reflexen. Al deze ervaringen kan ik goed gebruiken bij het werken met personen met uiteenlopende uitdagingen.

Mijn achtergrond

Door een hele intensieve en moeilijke periode met twee van mijn eigen kinderen met deze problematiek, ben ik me gaan verdiepen in de materie van de visuele/belevingsgerichte leerstijl en later reflexintegratie. Onder andere door heel veel boeken te gaan lezen over beelddenken, dyslexie, hoogbegaafdheid en de bijkomende (leer)problemen en dit te koppelen aan de gedragingen die ik dagelijks in de praktijk tegenkwam.  Daarbij  liepen de frustraties bij  deze personen hoog op, omdat het onderwijssysteem (te) weinig mogelijkheden biedt om leerstof anders eigen te maken.

Iedere dag laten de personen die bij mij in de praktijk komen, zien dat ze veel potentie hebben en onderzoeken we mede de specifieke behoeften van het kind. Ook door intensieve contacten met orthopedagoog/psychologen, remedial teachers, IB-ers en andere onderwijsdeskundigen heb ik ontzettend veel geleerd en ervaar ik dit alles als een prachtig leerproces.

Het fenomeen beelddenken (visueel/belevingsgericht leren) is al langer bekend. Er was echter nog nooit een concrete vertaalslag naar het onderwijs gemaakt. Hierdoor was het bekende materiaal over beelddenken, moeilijk toe te passen in het klaslokaal.  Het beelddenken of liever gezegd; de visuele/belevingsgerichte leerstijl staat niet op zichzelf. Er komen een aantal specifieke gedragingen en kenmerken bij kijken die in in een brede schakering in mensen verborgen zit en zich uiten. Neuromotorische onrijpheid (niet- geïntegreerde primaire reflexen) ) is onder andere de veroorzaker van het houden van een voorkeur voor de visuele leerstijl en vele andere uitdagingen en (vermoedelijke) diagnoses.

Met de Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie (MNRI), Quantum Reflexintegratie (QRI: reflexintegratie met softlaser), Rhythmic Movement Training (RMT: reflexintegratie d.m.v. natuurlijke bewegingen), zijn we in staat om de oorzaken van uitdagingen op leer/motorisch/psychisch en gedragsgebied vanuit de basis aan te pakken.

Neuromotorische onrijpheid treedt op als primaire reflexen niet onder controle zijn gekomen van de hogere hersengebieden. Hier liggen uiteenlopende oorzaken aan ten grondslag die hun oorsprong vinden in zwangerschap, bevalling, moeizame ontwikkeling in de eerste twee levensjaren of door ingrijpende fysieke of mentale gebeurtenissen. Deze storende reflexen hebben veel invloed op motoriek, op ons gedrag en ons psychisch en lichamelijk functioneren en welzijn. Deze verstoringen kunnen onder controle worden gebracht op (het basale) neurologische niveau; ongeacht geslacht, cultuur, of leeftijd.

Mijn specifieke opleiding m.b.t. visueel- belevingsgericht leren/ beelddenken.

De methode “Ik leer anders” van Agnes Oosterveen- Hess en de Kernvisie methode van Wim Bouman maken die vertaalslag wel op een hele concrete en heldere manier maken; zijn de methoden waarvan uit ik werk.

1. 2011: “Ik leer anders” opleiding.

2. 2012-2013: Opleiding Kernvisiemethode. Deze methode gaat  naast de sterke visuele kant van deze kinderen, ook diep in op de sterk ontwikkelde gevoels- (kinestetische) kant van deze kinderen en hoe daar mee om te gaan.

3. Diverse workshops gevolgd die aansluiten bij het concreet visueel aanbieden van diverse les- onderdelen in het onderwijs. Ik heb een thuisstudie bij Novilo afgerond voor het optimaal kunnen begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Dit n.a.v. het boek “de 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen”van Tijl Koenderink.

4. 2013: Woordbeeldtrainer en visueel screener en trainer bij het Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën, de breukenworkshop voor visueel ingestelden, de F & L methode Taal in Blokjes de cursus Reflexintegratie van INPP.

5. 2014 tot heden: MNRI; Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie methode; momenteel 24 modules afgerond.

6. 2015-2016: QRI (Reflexintegratie m.b.v. softlaser), en RMT (Rhytmic Movement Training, level 1,2,3, en Face the Fear) afgerond.

Momenteel werk ik 32 uur per week. Voor wat betreft de Masgutovamethode volg ik een studietraject tot Corespecialist; dit betekent dat ik iedere keer nieuwe verdiepende en specialistische modules voor specifieke en meer complexe problematiek volg. Na het afronden van de studiemodule mag ik direct de geleerde integraties gaan praktiseren in de praktijk. De opleiding tot Corespecialist is een officiële Amerikaanse HBO studie, die ik volg bij het Masgutova Educationel Institute. Je mag jezelf Core specialist noemen als je een fiks aantal modules hebt gevolgd, specialisaties hebt gedaan, genoeg praktijkervaring hebt en 256 uur aan clinische stage hebt gelopen op familie conferenties. Op familieconferenties worden personen met hele grote fysieke of e/of psychische uitdagingen, intensief behandeld.

Al deze opleidingen en workshops hebben mij geholpen/helpen mij om personen in de breedte en de diepte te ondersteunen bij hun specifieke behoeften in hun leerprocessen, in diverse levensfasen.

Kernvisiecoach (1)

 

Mijn specifieke opleidingen m.b.t. Reflexintegratie

In november 2013 heb ik de eendaagse opleiding van INPP gevolgd. Dit is een programma geschikt voor kinderen met nog actieve primaire en posturale reflexen. Door middel van zelfstudie en werken met een paar kinderen heb ik me deze materie verdiept. Reflexintegratie volgens de INPP methode gaan terug naar de basis van neuro-motorische ontwikkeling. Aan de hand van een oefenprogramma leren de kinderen alsnog de reflexen te integreren.

Voor verdere verdieping in de reflexintegratie heb ik in december 2014 met succes de Masgutova NeurosensoMotorische Reflex Integratie module Dynamic en Postural reflexes (DPRI) afgerond. De Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integratiemethode gaat nog verder terug naar de basis van ontwikkeling van bewegen en leren. Met de specificieke integratie en stimuleringstechnieken vanuit het door haar ontwikkelde programma, zijn we in staat om nieuwe neurologische verbindingen aan te leggen, al bestaande verbindingen te versterken en de aanmaak van neurotransmitters en myeline te bevorderen. Vanuit de hersenstam, naar hoger gelegen hersendelen en de rest van het lichaam zoals:  spieren, organen en diverse energiesystemen die aangestuurd moeten worden.

Pas als deze verbindingen goed ontwikkeld zijn en de prikkelgeleiding goed verloopt zonder tussenkomst van reflexrestanten, ligt er een goed fundament voor leer en ontwikkelingsvoorwaarden in de breedste zin van het woord; ongeacht leeftijd en geslacht !! We kunnen weer grip krijgen op onze ontwikkeling.

Inmiddels zijn we met zo’n 300 MNRI behandelaren in Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.masgutovamethode.nl

 

Mijn ervaring

Inmiddels 7 jaar geleden ben ik de visueel/belevingsgerichte methode direct gaan toepassen op drie van mijn kinderen, met een verbluffend resultaat. Niet alleen had het een positief effect op de schoolresultaten, maar ook op het zelfvertrouwen en een toename in leerplezier.

Daarnaast heb ik ervaren dat de verdieping in deze materie mij geholpen heeft, de manier waarop deze kinderen in het leven staan op een dieper niveau veel beter te begrijpen. Ook gaf het inzicht in mijn eigen functioneren en ben ik inmiddels bewust bekwaam op dit gebied. Al meer dan tweehonderd kinderen hebben  in de afgelopen vier jaar de weg naar mijn praktijk weten te vinden en hebben mooie sprongen gemaakt in hun leerproces. Ondanks de mooie resultaten op onderwijsgebied was ik toch nog op zoek naar een diepere laag, een laag die bij de kern van de diverse ontwikkelings- uitdagingen kwam. Reflexintegratie kwam in 2013 op mijn pad….

Sinds 2013 werk ik met reflexintegratie. de eerste inzet v.w.b. aanpakken van de storende reflexrestanten deed ik met het schoolprogramma van INPP  Dit programma was een mooie opstap voor verdere verdieping in deze materie, maar vond ik persoonlijk minder geschikt voor jongeren en volwassenen. Het is wel een mooie tool voor scholen, om kinderen die niet schoolrijp zijn klaar te stomen voor de belangrijkste jaren op de basisschool; groep 3 t/m 8.

Het reflexintegratie- programma van dr. Svetlana Masgutova en de Quantum Reflexintegratie (QRI) met soft-laser, overtrof mijn verwachtingen voor het bereiken van een zeer grote groep mensen. Deze methoden pakken meer reflexen aan en kan gericht ingezet worden op de hulpvraag van de cliënt. Deze methoden hanteer ik sinds december 2014; Nadat ik de basismodule heb afgerond. Sindsdien verdiep ik mezelf steeds verder in deze materie, die me naast het werken met mensen in mijn praktijk, ook weer een andere dimensie laat ervaren tijdens het verzorgen van sportlessen. Ook de deelnemers aan die tak van bewegen doen hun voordeel met deze methode.

Mijn missie

Graag wil ik volwassenen, kinderen (en hun ouders), leerkrachten, onderwijsdeskundigen en zorgpartners, leren de visueel/belvingsgerichte methode eigen te maken en de problematiek die reflexrestanten in ons lichaam geven in beeld brengen. Ik vind het van het grootste belang dat de oorzaken van gedrags, fysieke, motorische en psychische uitdagingen bergepen worden en gedegen aangepakt worden. Door terug te gaan naar de absolute basis van al ons leren en bewegen: de reflexen. Hierdoor wordt leven, leren en lesgeven leuker en worden school, werk en openbare gelegenheden ook voor deze personen een plezierige en veilige omgeving.

Door  v.w.b. het visueel belevingsgericht leren, de drie pijlers; ouders, coach en leerkracht op een duidelijke en concrete manier te laten samenwerken met het kind, ontstaat er een sterke leerbasis en kunnen we vanuit bewust en doelgericht handelen de juiste strategieën bij het individu ontwikkelen. Uitgaande van de kracht van deze kinderen kunnen ook zij positieve(re) leerresultaten behalen, die bij de daadwerkelijke mogelijkheden van het kind liggen. Door ook aan te sluiten bij de zorgbehoefte van deze kinderen, creëren we passend onderwijs op een hele simpele en concrete manier.

Reflexintegratie stelt mensen in staat om vanuit de werkelijke basis van de ontwikkeling van de mens, een sterk fundament te creëren. Vanuit dit fundament kunnen we verder bouwen aan onze ontwikkeling op uiteenlopende vlakken. Met reflexintegratie pakken we de bron van leer/gedrags- en/of motorische problemen aan en doen we niet aan symptoombestrijding.

Alleen met een goed fundament staat je mentale en fysieke huis stevig !

fundatie met huis