Zoals in het boek “Het puberende brein” van Eveline Crone te lezen valt, vinden er grote veranderingen plaats in de ontwikkeling en organisatie van de hersenen van pubers en adolescenten. Ook hormonale veranderingen hebben hier invloed op, met als gevolg grote veranderingen in hoe men omgaat met zaken als het leren van nieuwe informatie/lesstof.

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor ALLE kinderen een enorm grote sprong in het diepe. Voor rechtsgeoriënteerde kinderen is deze overgang nog vele malen groter.

Wat gebeurt er en waarom ?

• Het kind heeft enorme problemen met de vreemde talen, Frans, Duits en Engels. Deze problemen ontstaan doordat het 3 verschillende (taal)systemen zijn. Vooral Engels levert veel problemen op.
• Het schakelen tussen deze systemen maakt het leren erg lastig.
• Het schakelen tussen de ene en de andere soort les kost de beelddenker zeer veel energie.
• De achterstanden van het kind lopen snel op door een veel hoger tempo dan op de basisschool. Daarbij ligt het accent op verbale kennisoverdracht en in veel mindere mate op kennisoverdracht met visuele ondersteuning.
• Door het hoge tempo wordt er veelal geen goede basis gelegd voor de volgende jaren; er ontstaan hiaten.
• Het lukt het kind niet om goede planningen te maken, afspraken na te komen, huiswerk te maken en een agenda goed te hanteren. Doordat het kind weinig tijdsbesef heeft, wordt alles (maak- en leerwerk) onderschat.
• Naarmate het beelddenkende kind hoger komt qua leerjaar gaat het uitblinken in natuur- en meetkunde.
• Naarmate het kind ouder wordt, gaat het steeds beter met het kind. Dit komt omdat er dan meer beroep wordt gedaan op ruimtelijk inzicht/ inzichtelijke kennis en minder op instrumentele vaardigheden (aanleren van bepaalde methodes).
• Kinderen met een visuele leerstijl kunnen op latere leeftijd erg goed begrijpend lezen, zolang er geen Multiple Choice vragen gesteld worden.

De methode is ook geschikt voor deze kinderen. Mindedit geeft ouders en kinderen advies op het gebied van plannen en organiseren, het leren van de vreemde talen en exacte vakken.