Algemeen

De F&L methode (Fonologische en Leerpsychologische methode) is in 1987 ontwikkeld door Thalitha Boumans bij de stichting Taalhulpvoor de behandeling van dyslexie. De F&L methode gebruikt kleuren voor de klanken en gaat uit van de woordopbouw van de Nederlandse taal. De woordopbouw is opgebouwd in fases.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode. Taal in blokjes is ingedeeld in elf leermodules. Elke module is gekoppeld aan werkboeken, werkbladen, software en vele andere uitdagende materialen.

Kenmerken

Fonologisch:              

– Gebaseerd op klanken en woordstructuren

– Visualisatie van de klanken door kleuren: kleuren maken de klankstructuur zichtbaar.

– Lezen en spellen zijn geïntegreerd; dezelfde fonologische basis.

Leerpsychologisch:                                                                                                                                                          

– Leerstappen en denkprocessen (cognitie)

– Hoogestructureerd; strakke opbouw in leerstappen.

– Klanklogica; de leerling ontwikkelt het taaldenken (taal analyseren en beredeneren)

– Het gebruik van kleuren maakt het volgen van denkprocessen mogelijk.

– Handelingsgericht leren, de voordelen hiervan zijn;-

– Effectief (model leren)

– Kindvriendelijk

– Multi- sensorieel (meerdere zintuigen worden aangesproken)

– Concreet en tastbaar voor de leerling

– Denkprocessen zijn zichtbaar in het handelen daardoor snel feedback en bijsturen mogelijk.

Taakgericht 

– Werkvormen gericht op het lezen en spellen

– Basisvaardigheden zijn geïntegreerd in werkvormen voor lezen en spellen

Multisensorieel: 

Auditief (klanken),

Visueel (kleuren),

Tactiel en motorisch (woorden bouwen met blokken en andere materialen).

Evidence based                                                                                                                                                                 –

Effectonderzoek Universiteit van Utrecht (E.C van Geffen, M. Berends & J. Franssens, 2008)

Effectonderzoek Universiteit van Nijmegen (M.A.R. Gijssel, 2009)

Goed inzetbaar bij andere taalmethodes                                                                                                                    

Veilig leren lezen

– Taal actief

– Taaljournaal

 

Taal in blokjes bij MindEdit

Als kinderen hardnekkige spellingsproblemen of taal/spraakproblemen hebben, is Taal in Blokjes een belangrijke en nuttige toevoeging aan de visuele/belevingsgerichte leermethode. Naast het visueel opslaan van woordbeelden en het aanleren van de 4 belangrijkste spellingsregels (die in de basissessies worden aangeleerd), zetten we als extra ondersteuning (na afstemming met de ouders) de Taal in Blokjes- methode in. Als kinderen het woordbeeld visueel goed hebben opgeslagen, kunnen zij een woord pas echt leren opbouwen met blokjes. Zonder woordbeeld geen of vaak foutief gespeld woord. Deze combinatie van verschillende leerstijlen maakt dat deze methode goed beklijft.