We maken gebruik van de kracht van de rechtgeoriënteerde leerstijl: het visuele informatiesysteem. Hierdoor begrijpt het kind de lesstof en beklijft de informatie direct. De volgende onderdelen gaan we in gemiddeld 7 sessies doorlopen:

1.Visuele systeem bewust inzetten bij opslaan van abstracte informatie; Hierdoor wordt de lesstof gescheiden van  herinneringen en plaatjes. Informatie krijgt een vaste plek,  waardoor de concentratie verbetert.

2.Techniek van het visueel opslaan aanleren: lesstof vertalen naar beelden. Abstracte informatie zoals woorden en cijfers vertalen naar beelden: woordbeelden. Hierdoor wordt de informatie WEL begrepen en onthouden !

3. Alfabet visueel opslaan;letters en klanken koppelen. Hierdoor krijgen letters een vaste plek en ook een vaste klank. Daarna leren we pas de leesletters.

4. Lege woorden,waar men geen beeld van kan maken (de, het,een, wanneer, omdat…) visueel opslaan. Hierdoor worden deze woorden tijdens het lezen niet meer overgeslagen of onjuist gelezen.

5. Begrijpend lezen; Er worden vaste kleuren gebruikt om tekst/woorden te markeren. Door deze duidelijke en terugkerende structuur, wordt de essentie van de gelezen tekst veel meer duidelijk. Door de tekst om te zetten in een mindmap, wordt de tekst direct beter onthouden.
6. Cijfers visueel opslaan, geen vergissingen meer met bijv. 25 en 52 en beter begrip van de waarde van getallen. Met gebruik van het honderdveld voor meer kader en een duidelijke structuur.

7. Tafels visueel opslaan en dus automatiseren.

8. Sommen tot 20 automatiseren.

9. Vaste structuren/ duidelijke strategieën aanleren voor gemakkelijker en begrijpelijk rekenen, met ondersteuning van materialen.

10. Klokkijken; analoog en digitaal.

11. Spellingsregels:  Compacten van de regels en visueel opslaan,daarna toepassen.

12. Focus, in de goede leermodus komen en concentratie verbeteren.

13. Topografie
14. Sociaal- emotioneel; diverse technieken voor een positiever zelfbeeld.

15. Plannen en organiseren; van je (huis)werk, hoe maak je een werkstuk,boekverslag, spreekbeurt. Hoe creeër je overzicht in je werk of in de thuissituatie.

16. Extra sessies voor Breuken, Metriek Stelsel en Leren leren.

 

De sessies vinden 1 keer in de 3 weken plaats. De nieuwe technieken/stof wordt in de tussenliggende tijd in de thuissituatie toegepast en aangeleerd.