In het onderwijs is visueel/belevingsgericht helaas nog steeds een onderbelicht gebied. Hierdoor lopen onnodig veel kinderen vast en zijn zij niet in staat hun daadwerkelijke capaciteiten te laten zien.  Ieder van deze leersystemen vereist een andere aanpak, zowel op het gebied van leren, als op het gebied van werk produceren. Er gaat onnodig veel talent verloren doordat de lesstof, voor deze groep kinderen, op een voor hun lastige manier manier wordt aangeboden. De lesstof zèlf is het probleem niet!

Het is belangrijk voor het rechtsgeoriënteerde kind om (h)erkend te worden door zijn of haar leerkracht.

Begrip voor het anders leren, structuur bieden en het beoogde leerdoel van te voren aangeven, is voor deze kinderen essentieel om goed mee te kunnen draaien in de klas. Daarbij is het ook nog eens prettig te weten dat ook deze kinderen in staat blijken te zijn goede resultaten te boeken, bij verschillende vakken en toetsen na het volgen van de methode.
Ze zitten lekkerder in hun vel en voelen zich zelfverzekerder. Dit komt de leerprestaties alleen maar ten goede! Hierdoor ontstaat er ook voor hen de kans te laten zien wat ze daadwerkelijk kunnen en zijn ze in de gelegenheid een vorm van vervolgonderwijs te kiezen waarin ze thuis horen.

Samenwerking tussen, kind,ouders, school en coach is belangrijk voor het welbevinden en optimaliseren van zijn/haar schoolprestaties. Samen staan we sterker!