“Alle ontwikkeling vindt zijn oorsprong in bewegen”

Hier vindt u de algemene vragenlijst reflextherapie, bij aanmelding voorafgaand aan een reflextest ontvangt u per mail nog een specifieke vragenlijst.

Neuromotorische onrijpheid

Een aanzienlijk percentage van de kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs is neuromotorisch onrijp en heeft een instabiele lichaamshouding. Deze onrijpheid heeft vaak te maken met een groep niet goed geïntegreerde primaire en posturale reflexen. Normaal gesproken komen deze reflexen onder controle in de babytijd. Tot zes maanden na de bevalling zijn dat de primaire reflexen en daarna ontwikkelen zich de posturale- of houdingsreflexen. Als deze (of een aantal) reflexen onvoldoende zijn geïntegreerd, blijven ze op de voorgrond aanwezig met alle gevolgen van dien. Onderzoek heeft al uitgewezen dat er rechtstreeks verband bestaat tussen neuromotorische onrijpheid en de prestaties op school/leerproblemen. Door als ouder, leerkracht of andere zorgverlener te leren deze neuromotorische onrijpheid bij kinderen te herkennen, kunnen deze kinderen op de juiste manier geholpen worden met een goed afgestemd bewegingsprogramma. Daarnaast kunnen reflexen in de loop van een mensenleven weer gaan storen door bijvoorbeeld trauma, ziekte of psychische klachten, dan kunnen deze reflexen je dagelijkse activiteiten in de privé of werksfeer, behoorlijk belemmeren.

Neuro-motorische bewegingen zijn opgebouwd uit diverse complexe functionele bewegingen, die aangestuurd vanuit het centrale en perifere zenuwstelsel. Het gaat daarbij om motorische structuren die gestuurd worden door ons bewegingsapparaat. Het menselijk bewegingsapparaat krijgt zowel interne als externe prikkels te verwerken, gedurende de dag. Alle systemen die verantwoordelijk zijn voor het bewegen van ons mensen, verandert en evolueert voortdurend in de loop van het ontwikkelingsproces. Op een aantal momenten in dat ontwikkelingsproces van het jonge kind zou er een bepaald niveau van neuro-motorische vaardigheden ontwikkeld moeten zijn. De mijlpalen die wij in ons jonge leven bereiken zijn rollen, kruipen, zitten en lopen. Dit zijn duidelijke signalen van goede neuro- motorische groei.  Bij kinderen waarbij die mijlpalen om één of andere reden niet worden bereikt, of overgeslagen, integreren deze basisreflexen niet voldoende. Als het kind daarnaast onvoldoende ervaring opdoet met “gewoon bewegen”, zorgt dat voor neuro-motorische onrijpheid. Aan gedrags-/leerproblemen en schrijfproblemen liggen vaak niet goed geïntegreerde reflexen ten grondslag.

bron: boek “Eerst bewegen dan leren” Sally Goddard

Herkent u dit bij uw kind of bij uzelf ?

Bewegen algemeen
– Heeft niet/nauwelijks gekropen als baby
– Bruuske houterige motoriek
– Loopt op de tenen
– Stoot overal tegenaan
– Verkrampte fijne motoriek
– Niet stil kunnen zitten.

Boven de acht jaar
– Hyperactief of oververmoeid gedrag
– Ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek
– Tong- en mondbewegingen tijdens bezigheden met de handen
– Hoofd draait mee tijdens het lezen.

Oogbewegingen
– Geen totaalbeeld, te veel focus op details.
– Trillende oogleden, heen-en-weer schietende ogen.
– Kan niet goed focussen, richt de ogen verkeerd (oogsamenwerkingsproblemen en fixatie disparatie).

Kan niet of moeilijk
– 
Zwemmen
– Ballen vangen/laten stuiteren
– Fietsen
– Huppelen
– Gedifferentieerde (verschillende) bewegingen (achter elkaar) doen
– Touwtjespringen, evenwichtsspelletjes
– Meerdere dingen tegelijk doen
– Is gauw afgeleid
– Overgevoelig voor geluiden, lichtprikkels

Houding
– Spiertonus te laag (slap) of te hoog (verkrampt)
– Benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of lezen
– Op een of beide benen zitten
– Hoofd in handen steunen of hoofd wordt tijdens schrijven ondersteund met niet schrijvende hand
–  Aan tafel: ingezakte borst, scoliose, opgetrokken schouder(s), op één of twee knieën zitten
–  Kind hangt vaak in de stoel; hoofd achterover en benen uitgestrekt

Vaardigheden leren

– Automatiseringsprocessen (op verschillende gebieden!) verlopen moeizaam of blijven achterwege
– Overmatig morsen tijdens het eten
– Moeite met gebruik van bestek
– Moeite met aankleden (systeem aanbrengen)
– Zwak ontwikkeld ruimtelijk inzicht (Deze items vind je vaak vertaald in een lage performale score bij een WISC lll,of grote verschillen in de performale schaal tussen subtestscores)
– Minder goede performale vaardigheden en performale intelligentie

Schrijven
– Problemen met fijne motoriek
– Slecht leesbaar handschrift
– Handschrift buigt naar boven of beneden toe af
– Hoofd wordt ondersteund met niet-schrijvende hand
– Hoofd ligt bijna op de tafel bij het schrijven
– Moeite met op de lijn (tussen lijntjes) schrijven
– Moeite met overschrijven van het bord (tempo ligt erg laag)
– Verkrampte/slechte pengreep


Lezen
– Men houdt de vinger(of lineaal) bij de regel
– Zonder bijwijzen kan de persoon niet bij de goede regel blijven
–  Lezen gaat erg langzaam

Fysiek, psychisch

 • Misselijkheid bij beweging (wagenziek) (heeft ook verband met  oogvolg proble
 • Vaak hoofdpijn
 • Allergie
 • Lage zelfwaardering
 • Emoties zijn zeer heftig en onstabiel
 • Paniekaanvallen
 • Burn- out
 • Slecht slapen
 • Eetstoornissen
 • Fibromyalgie/Reuma
 • Bedplassen/ Stoelgang

Zijn de hierboven genoemde kenmerken voor u, voor jou als jongere, of bij uw kind herkenbaar ? Dan is het zeer goed mogelijk dat de beperkingen voortkomen nog aanwezige reflexrestanten. Dit is zeer goed te verhelpen met een reflexintergratieprogramma.

In Nederland zijn er vier bekende reflexintegratie- methoden:

Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie (MNRI), Rhythmic Movement Training (RMT) en het (school)programma van INPP (Institute for Neuro- Physiological Psychology) en Reflexintegratie met laser (QRI). Ik heb van INPP de cursus voor het schoolprogramma gevolgd wat vooral gericht is op kinderen in de basisschoolleeftijd.

MINDedit werkt voornamelijk met de MNRI methode: een zeer breed inzetbaar programma wat geheel af te stemmen is op de persoonlijke hulpvraag van iedereen vanaf geboorte ! Daarnaast werk ik ook met RMT en QRI om reflexen te integreren.