Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie; wat is dat?

De Masgutova Methode® bestaat uit een uitgebreide reeks programma’s, gericht op het herstel en de rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggemerg, zenuwen), door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde stimuleringstechnieken.

Daar waar primaire reflexen nog onvoldoende in het centrale zenuwstelsel zijn geïntegreerd, blijven signalen uit de hersenstam ervoor zorgen dat het lichaam nog steeds op reflexmatige manier moet reageren.

Het stimuleren én integreren van reflexpatronen zorgt voor een ontwaken van het natuurlijke zelfregulerende vermogen van het lichaam om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten. Dit heeft direct effect op houding, motoriek, gedrag en leerprestaties.

Het Svetlana Masgutova Educational Institute® wil kinderen en volwassenen betrouwbare kennis en veilige technieken bieden om via het zelfregulerende vermogen te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

spiegelneuronen

 

Wie is dr. Svetlana Masgutova ?

Dr. Svetlana Masgutova Ph.D. Is de grondlegger van de  Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie methode (MNRI). Zij ontving in 1987 haar doctoraat in ontwikkelings- en onderwijs psychologie. Daarnaast is ze directeur van de MNRI instituten in Polen en de Verenigde Staten.

Dr. Masgutova’s Methode wordt wereldwijd verspreid en ingezet door meer dan 22.000 studenten/behandelaars. Vanaf 2014 wordt de methode ook onderwezen aan Nederlandse professionals; zij zijn bevoegd om de aangeleerde techniek vanuit de MNRI methode in te zetten in hun eigen praktijk.

Voor meer informatie over het werk van dr. Masgutova verwijs ik u naar www.masgutovamethod.com of naar de officiële Nederlandse site www.masgutovamethode.nl

bron: masgutovamethode.nl

svetlana masgutova

 

Over mijzelf als MNRI- behandelaar

Na de eerste kennismaking  met reflexen en de uitdagingen die ze ons kunnen geven in november 2013 jl. Ben ik mee eerst verder gaan verdiepen in literatuur omtrent deze materie. Vanuit mijn sportachtergrond en mijn daardoor opgedane anatomische en fysiologische kennis/ervaring, was ik zeer enthousiast over deze manier van werken. Het bracht me terug naar de basis van mijn eerste liefde; bewegingslessen verzorgen, maar dan op een veel dieper niveau ! Daarnaast begreep ik ook veel beter waarom bij sommige kinderen die ik voor visueel/belevingsgericht leren in de praktijk kreeg, alleen het aansluiten bij het talent, niet altijd afdoende was. Waarom bleven sommige kinderen toch die bewegingsonrust houden ? Of waarom bleef het automatiseren toch een lastig punt ? MNRI gaf me de antwoorden op deze vragen: deze kinderen hadden last van storende reflexen !

In december 2014 ben ik gestart met de eerste module van dr. Masgutova’s Reflexintegratie- methode  de Dynamic and Postural Reflexintegratie (DPRI) en meteen daarna mocht ik het geleerde in praktijk gaan brengen. Met mooie, verbluffende en hele waardevolle resultaten. Deze manier van werken ligt zo dicht bij mezelf, dat stoppen met kennis opdoen over deze methode geen optie meer is. Ik heb aan mijn solide basiskennis inmiddels meerdere modules toe kunnen voegen, zodat ik nog nauwkeuriger met specifieke hulpvragen aan de slag kan. Iedere module heeft zijn eigen specifieke doel en bevat diverse technieken om dat doel te bereiken. Hoe meer modules er gevolgd zijn, hoe meer technieken een behandelaar tot zijn/haar beschikking heeft en hoe beter je in staat bent aan te sluiten bij de specifieke behoeften van een cliënt.

Ten slotte ben ik officieel toegelaten bij het Masgutova Educational Institute als Core Specialist in opleiding. Na de basismodules moeten er dan specialistische verdiepingsmodules worden gevolgd, waarna je als behandelaar ook op Familie Conferenties wordt toegelaten voor het lopen van 256 uur stage. Naast de stages wordt er ook examen afgenomen bij de stagiare om te kijken of je de technieken op de juiste manier toepast. Per examen vorder je dan ook pas in je level als Core Specialist in opleiding. Op dit moment heb ik er meerdere binnen- en buitenlandstages (256 uur )op zitten en ben ik Core in Training level 4. Ik hoop de vier levels van de opleiding in 2020 te hebben afgerond. Stoppen met leren op dit gebied is er echter niet bij. Dr Masgutova blijft het MNRI programma verfijnen en aanvullen met nieuwe bevindingen en voortschrijdende inzichten. MNRI is een dynamisch programma waarin wij ons als MNRI behandelaren kunnen blijven ontwikkelen.

Afgeronde modules MNRI

 1. DPRI Dynamic and Postural Reflex Integration
 2. Archetype Movements and integration
 3. Lifelong Reflex Integration
 4. Visual and Auditory Reflex Integration
 5. Trauma and PTSD recovery
 6. Tactile Integration (basic)
 7. Upper Limbs & Manual Skills
 8. Proprioceptive and Cognitive Reflex Integration
 9. IPET Neuro Tactile Integration (Specialistische module)
 10. Neuro Structural Reflexintegration
 11. Stress Hormones and Reflexintegration
 12. Breathing reflexes restauration and integration
 13. Oral Facial reflexintegration 1
 14. IPET Archetypes (specialistische module)
 15. Family Conference clinische stages (Lisse 3x, Orlando 1x en Mielno Pl. 1x)
 16. Oral Facial reflexintegration 2
 17. IPET Neurostructural (specialistische module)
 18. IPET DPRI
 19. Children with Challenges
 20. Breathing Reflex restauration and Integration
 21. Neuro Points
 22. Neurotactile Reflexintegration Advanced

 

core specialists in opleiding

foto: Core Specialists in opleiding

Hoe nu verder?

Als u veel bij uzelf of uw kind herkent in bovengenoemde uitleg en kenmerken, en u wilt uzelf/ uw kind vanuit de basis de mogelijkheid bieden om (alsnog) tot beter functioneren op leer-, gedrags- en/of motorisch gebied te komen, kunt u de vragenlijst reflextherapie bovenaan deze pagina downloaden en invullen. Reflexintegratie is geschikt voor ieder persoon die zich in bovenstaande beschrijving herkent en is niet leeftijdsgebonden.

Bij aanmelding voor een intakegesprek, ontvangt u via de mail een uitgebreid intakeformulier reflexintegratie, wat u digitaal kunt invullen en terugsturen, Nadat u de lijst heeft ingevuld kunt u direct zien of uw kind (of u zelf) baat bij de reflexintegratie kunt hebben en welke reflexen nog actief zijn. Tijdens het intakegesprek krijgt u meer informatie over de werking van reflexintegratie en de Masgutova methode, Daarnaast krijgt u informatie mee over het verloop van de sessies en de kosten van de behandelingen. Na het intakegesprek, kunnen er een afspraken worden ingepland voor een test. Tijdens de test worden verschillende onderdelen afgewerkt om in kaart te brengen welke reflexen nog actief zijn.

Hierna kunnen we dan behandelsessies gaan afspreken. Een normale sessie duurt 60 minuten en een sessie voor het behandelen van PTSS en Trauma Recovery twee uur per sessie. Vanuit de sessie krijgt u oefeningen aangereikt de de reflexintegratie ondersteunen, die in de thuissituatie regelmatig moeten (kunnen) worden herhaald/geoefend. Levert oefenen thuis problemen op dan kunt u kiezen voor sessies met kortere intervallen ertussen. Voor verdere informatie kunt u natuurlijk bellen of mailen.

Door het probleem in de basis aan te pakken en de verstorende reflexpatronen vanuit de hersenstam alsnog te integreren en/of optimaliseren, plakken we geen pleister over de splinter, maar halen we de splinter eruit !