Met reflexintegratie terug naar de absolute basis van de menselijke ontwikkeling

Leven is één groot leerproces. Dit begint al een paar weken na de conceptie in de baarmoeder. Van een klompje cellen heeft zich een embryo gevormd. Door de ontwikkeling van het ruggemerg en het brein kunnen reflexmatige handelingen plaatsvinden. Reflexen zijn bedoeld om te overleven als soort en de eerste aanzet tot bewegen en verdere ontwikkeling. Dit zijn onbewuste handelingen. Reflexen ontwikkelen zich verder door en komen tot een hoogtepunt in die ontwikkeling. Op dit hoogtepunt wordt er een seintje gegeven aan een nieuwe reflex, die dan tot ontwikkeling kan komen waardoor een foetus zich verder door kan ontwikkelen tot baby. Er ontstaat een soort kettingreactie aan zich ontwikkelende primaire reflexen; 21 in totaal, die tegen het einde van de zwangerschap klaar zijn om de baby geboren te laten worden,  de eerste levensmaanden door te komen en zich verder te ontwikkelen zodat de mijlpalen rollen, kruipen, ziten, staan en lopen kunnen worden behaald. Vanuit deze grofmotorische basis kan een individu zich verder ontwikkelen naar fijn- motorische vaardigheden en automatiseren van allerlei leerprocessen,

Ook vlak voor,tijdens en na een bevalling, spelen de primaire reflexen een essentiële rol. Na de geboorte komen daar onder invloed van de zwaartekracht de posturale (houding) reflexen bij. Gedurende de periode van zwangerschap, bevalling en het eerste levensjaar van een kind vloeien er dus veel belangrijke processen in elkaar over. Deze processen zijn voorwaarden om goed tot ontwikkeling te komen op diverse gebieden. Onder invloed van verschillende gebeurtenissen, kunnen die processen (lees ontwikkeling van de reflexen) vertragen en dus onvoldoende tot ontwikkeling komen. Dit heeft grote gevolgen op zowel, leer/gedrag/motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

Vooral in de onderbouw van de basisschool (groep 3), worden de eerste van de bovengenoemde problemen vaak zichtbaar. Veel van deze kinderen blijken neuro-motorisch onrijp te zijn, wat uiteenlopende uitdagingen kan opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lees reken/ automatiseringsproblemen, maar ook frustratie, faalangst en de ontwikkeling van een laag zelfbeeld. Stress wordt dan een belangrijke en bepalende factor.

Door stress ontstaan verschillende problemen: Het lichaam maakt direct Adrenaline en Cortisol aan waardoor wij reflexmatig (onbewust niveau)gaan handelen. We vechten of we vluchten. Bij vechten gaan we boos of gefrustreerd gedrag vertonen en bij vluchten krijgen we psycho- somatische klachten, we trekken ons terug en’/of we worden (faal)angstig. Reflexmatig handelen is een onbewust proces en wordt aangestuurd vanuit de hersenstam (reptielenbrein). Dit deel is het oudste deel van ons brein.

Als we door (vroege) ontwikkelingsvertragingen in reflexmatig handelen blijven hangen, dan kunnen we onvoldoende gebruik gaan maken van (uiteindelijk) de Cortex, de grote hersenen, ook wel het menselijk brein genoemd. Dit deel van de hersenen maakt ons als mensen uniek en stelt ons in staat op basis van cognitie en geautomatiseerde processen, te handelen en na te denken over bijvoorbeeld oorzaak en gevolg. Ook stelt het menselijk brein ons in staat om complexe taken succesvol op te lossen en uit te kunnen voeren.

Reflexen moeten van een primaire rol overgaan in een secundaire rol en op de achtergrond een ondersteunende functie gaan krijgen. Niet geïntegreerde reflexen zijn het lichaam en ons handelen de baas, waardoor wij niet (goed) in staat zijn om te handelen zoals we dat op bewust niveau willen of zoals de omgeving van ons vraagt. Als we merken dat we bepaalde taken niet goed kunnen uitvoeren (en dat gebeurd meerdere keren achter elkaar), dan kan dat ten koste gaan van ons zelfvertrouwen en ligt faalangst op de loer. Komen we vervolgens met regelmaat in nieuwe “onveilige” situaties terecht  dan worden de angstreflexen steeds opnieuw geactiveerd. Deze reflexen worden getriggerd door de verschillende zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen, proeven). De prikkels worden doorgestuurd naar o.a.de hersenstam, die een inschatting maakt van veilig of onveilig. Zitten we al langdurig vast in dit zich herhalende patroon dan raken onze energiesystemen uit balans en onze zintuigen overprikkeld. Met overprikkelde zintuigen registreren onze hersenen nog sneller “onveiligheid”en komen we in een vicieuze cirkel terecht. Voor we er erg in hebben zijn we bezig het leven te overleven. Reflexen komen niet uit zichzelf onder controle en we groeien ook niet over storende reflexen heen.

Is hier dan niets aan te doen, zult u denken ? Gelukkig zijn we in staat om terug te gaan naar de basis van onze ontwikkeling, door met de Masgutova Neurosensomotorische Integratie methode (MNRI) op hersenstamniveau de nog actieve (of nooit goed geactiveerde) reflexen alsnog te ontwikkelen. Door reflexen m.b.v. manuele ondersteuning alsnog hun patronen te laten doorlopen, rijpt het zenuwstelsel, Hierdoor kunnen de diverse hersengebieden beter bereikt worden, de diverse functies van spieren organen en energiesystemen in het lichaam beter aangestuurd worden en kost functioneren minder (extra) energie.

Reflexintegratie is succesvol gebleken bij:

Leeruitdagingen: Concentratie/focus, Auditieve en/of visuele verwerking van informatie, Leesproblemen, Zwak handschrift.

Motorische/lichamelijke problemen: Vallen stoten,knoeien, zwakke of te hoge spierspanning, balansproblemen, oog-hand coördinatie, Reumatische klachten, Fibromyalgie, pijn, sportblessures, blaasproblemen (bijv. Bedplassen), Prikkelbare darm, nagelbijten, tandenknarsen, spraak/taal/eetmoelijkheden, enz.

Psychische klachten: Burn- out, depressie, over/hooggevoeligheid, faalangst, negatief zelfbeeld, eetstoornissen, hechtingsproblematiek, Fobieën, Angsten, slapeloosheid, enz.

Gediagnosticeerde problemen: o.a Dyslexie, Dyscalculie, ADD,ADHD, Autisme (ASS), ODD, MCDD, HSP, Dyspraxie, Dysorthografie, Syndroom van Down, enz.

Sociaal-Emotionele problemen: Moeite met keuzes maken, onzekerheid, pesten/gepest worden, Moeite met omgaan met grenzen, opkroppen gevoelens/ woede, faalangst, vluchtgedrag, enz.

“De boom kan pas volledig in blad komen, als de wortels en de stam goed ontwikkeld zijn!”

 

Boom met wortels

Bron afbeelding: Duitse onbekende site: ontwikkelingsmodel van het kind. Bewerkt door MINDedit

 

Op de volgende pagina’s vindt u een uitgebreide uitleg over de invloed van de vroege ontwikkeling en de gevolgen van het niet goed doorlopen van deze ontwikkeling.